آذر ماجدی
به صفحه مقالات آذر ماجدي خوش آمديد

 

   
2013 رئیس جمهور برزیل "صدای انقلاب مردم را شنید!" مردم: "مساله سر 20 سنت نیست!"
2013 پس از ترکیه نوبت برزیل الگو پس از الگو فرو می ریزد
2013 پس از ترکیه نوبت برزیل الگو پس از الگو فرو می ریزد
2013 ترکیه: مدلی برای خاورمیانه؟ جنگ قدرت برای رهبری جنبش اسلامی
2013 مردم علیه حکومت "اسلام میانه " طیب، طیب، استعفا !"
2013 سکولاریسم و حقوق زن آیا سکولاریسم کافی است؟
2013 "بدحجابی"، ناسیونالیسم و کمپین انتخاباتی
2013 قتل عام کارگران در بنگلادش تروریسم سرمایه داران علیه جامعه؟ !
2013 آیا حجاب باید ممنوع شود؟
2013 "تشکل مستقل زنان کارگر تعمیم آپارتاید جنسی به جنبش کارگری "
2013 خشونت نسبت به زنان، مقصر کیست؟

 
 
 
 

 

Email: azadizan@yahoo.com