اطلاعیه پایانی نشست شورای مرکزی سازمان آزادی زن
30-May-2005
سازمان آزادی زن

دومین نشست شورای مرکزی سازمان آزادی زن در تاریخ 28 مای 2005 در گوتنبرگ سوئد برگزار گردید.
در این نشست به غیر از اعضای شورای مرکزی بیش از 40 نفر از اعضا و فعالین سازمان آزادی زن از کشورهای آلمان؛ سوئد؛ نروژ؛ انگلیس؛ هلند حضور داشتند.

بخش اول این جلسه به سخنرانی اعضای شورای مرکزی اختصاص داشت. در ابتدا آذر ماجدی در مورد نقش سازمان آزادی زن و سازماندهی یک جنبش برابری طلب در ایران صحبت نمود. علی جوادی از شورای مرکزی دومین سخنران بود که به حساسیت موقعیت کنونی در ایران اشاره نموده و ویژگی جایگاه جنبش برابری طلب را مورد بحث و گفتگو قرار داد. سپس مریم کوشا در مورد اهمیت سیاسی میزهای اطلاعاتی سازمان برای گسترش یک همبستگی بین الملی تاکید نمود.

چهارمین سخنران این جلسه شهلا خباززاده به عوامل خودسوزی زنان و راههای پیشگیری ازآن پرداخت.
شهناز مرتب به موقعیت زنان کارگر و شیفتهای کاری شبابه پرداخت و گوشه هایی از زندگی این زنان و موقعیت آنها را برای حضار ترسیم نمود. سهیلا شریفی جنبش زنان و شکافهای طبقاتی در میان زنان را مورد نقد و بررسی قرار داد. مرسده قائدی در مورد جنبش زنان در ایران و نقش سازمان آزادی زن و پروین کابلی با عنوان یک جنبش و دو افق و مهین علی پور به گرایش های مختلف درون جنبش فمنیستی در اروپا و چگونگی همکاری با آنها پرداختند. در این نشست پیامهای هما ارجمند و مینا احدی که برای نشست ارسال گردیده بود قرائت گردید.

به غیر از سخنرانی اعضای شورای مرکزی این نشست دو سخنران مهمان هم داشت.
اشکان یکی از فعالین سازمان آزادی که ترانس سکسوئل میباشد و از فراریان جمهوری اسلامی است در مورد موقعیتی که این گروه به آن دچار هستند، سخنانی ایراد نمود . سخنران بعدی معصومه آتش فراز بود که در مورد زندگی زنان زیر فشار فرهنگ و سنت صحبت کرد.

پروین کابلی گزارش مختصری از فعالیتهای چندماهه اخیر را به جلسه ارائه داد و آذر ماجدی در سخنان اختتامیه خود به اهمیت سازماندهی جنبش برابری طلب در ایران تاکیدی مجدد نمود.

سپس شورای مرکزی وارد دستور اصلی جلسه شد. شورای مرکزی سازمان آزادی زن ابتدا به بررسی گزارش ارائه داده شده پرداخت و سپس پیشنهادات و قرارهای رسیده را مورد بحث و گفتگو قرار داد و تعدادی از قرارها را به تصویب رساند.

شوراء در این نشست باردیگر آذر ماجدی را به اتفاق آرا به ریاست سازمان آزادی زن انتخاب کرد.
لازم به توضیح است که روزنامه یوته بوری پستن از این نشست گزارشی همراه با مصاحبة آذر ماجدی را در شماره روز 29 مای به چاپ رسانید. ترجمه این مصاحبه و قرارهای مصوبه بزودی منتشر خواهد شد.

نشست شورای آزادی زن از طریق پالتاک مستقیما پخش گردید.
نشست سازمان آزادی زن از همه فعالین سازمان و جمع آزادی زن در گوتنبرگ که با تلاش خستگی ناپذیری این جلسه را به پیش ببردند رسما تشکر کرد.

سازمان آزادی زن
30 مای 2005