آذر ماجدی علیه برقع و حجاب در رادیو بی بی سی
18-Oct-2006
روز چهارشنبه ۱۱ اکتبر آذر ماجدی، رئیس سازمان آزادی زن طی گفتگویی با برنامه زنده جاناتان ورنون اسمیث در رادیو بی بی سی، نورث همشایر، علیه حجاب و برقع صحبت کرد۔ وی اعلام کرد که حجاب نقش مهمی در اعمال تبعیض علیه زنان و جداسازی زنان در جامعه دارد و اعلام کرد که برقع و حجاب کودکان باید ممنوع شود۔ آذر ماجدی همچنین به برنامه صبحگاهی رادیو ۴ بی بی سی روز جمعه ۱۳ اکتبر برای بحث و مناظره حول مساله حجاب و برقع دعوت شد، که به علت شرکت در کنفرانس بین المللی در دوسلدورف نتوانست در این میزگرد شرکت کند۔

اخیرا پس از صحبت های جک استراو در مورد برقع، مساله برقع در انگلستان به یک بحث داغ بدل شده است۔

زنده باد آزادی زن!
نه به حجاب!
نه به آپارتاید جنسی!
سازمان آزادی زن
۱۶ اکتبر ۲۰۰۶