دولت آلمان به اسلام سياسی باج مي‌دهد
24-Oct-2006
سازمان آزادی زن- آلمان
وزير داخله آلمان٬ در برلين کنفرانس اسلام برگزار شد. در اين کنفرانس نمايندگان چند سازمان اسلامی دعوت شده بودند تا وزير داخله طی یک "ديالوگ سازنده" از اين گروهها بخواهد که در آلمان ترور نکنند. با کشف دو چمدان حاوی بمب در قطار مسافربری در سه هفته گذشته٬ ترس از ترور باندهای اسلامی در اين کشور گسترش يافته و دولت آلمان بعد از غور و تفحص فراوان راه حل را در دادن باج بيشتر به جريانات اسلامی ديده است.

در آلمان٬ همزمان با اين کنفرانس٬ اجرای يک اپرا به دليل ترس از عکس‌العمل جريانات اسلامی ملغی شد و مباحثات داغی را در جامعه دامن زد. البته اين تصميم و لغو اجرای اپرا٬ با انتقادات تند مقامات حکومتی و حتی آنجلا مرکل روبرو شد٬ اما هر دو واقعه يک سياست را نشان مي‌دهند، تمکين به باندهای اسلامی و عقب نشينی در مقابل تهديدات تروريستی اين باندها. از يک طرف آزادی بيان و عقيده در اين کشور محدود و محدودتر مي‌شود و از طرف ديگر بودجه‌های کلان برای ساختن مساجد و مناره‌ها به اسلاميها داده مي‌شود. آخرين نمونه، بودجه ٣ ميليون يورو برای ساختن مسجدی در شهر دويسبورگ آلمان است.

آخرين نتيجه اين رفتار و اين سياست همين است که سيران آتيش وکيل زنان تحت خشونت در خانواده‌های اسلامی٬

در مقابل تهديدات جانی اسلاميها٬ مجبور به بستن دفتر کارش و استعفا از وکالت مي‌شود. دولت آلمان با مماشات با جريانات اسلامی عملا٬ ماری را در آستين می‌پرورد که يک نتيجه مستقيم آن٬ بی حقوقی زنان و دختران در خانواده‌های متعصب اسلامی است. بالا رفتن آمار قتل‌های ناموسی، ازدواج‌های اجباری، حجاب کودکان و کلاس‌های قران٬ نتيجه مماشات با باندهای اسلامی است.

سازمان آزادی زن اين سياست سازش با جريانات اسلامي را به شدت محکوم کرده و از همگان دعوت مي‌کند که به اين مماشات دولت آلمان٬ تحت لوای تولرانس نسبت به فرهنگ‌های ديگر و يا نسبيت فرهنگی اعتراض و از حقوق انسانی مردم فراری از دست تروريستهای اسلامی، از سکولاريسم و آزادی بيان در آلمان دفاع کنند.

سازمان آزادی زن- آلمان

٣ اکتبر ٢۰۰۶