بازگشت به آرشیو
   

درخواست اقدامات جدی تری در مورد فشار به زنان خارجی دارد!
مقاله ایی از فردیه آرمان در روزنامه Skånska Dagbladet

دختران جوان و"آتش" خودسوزی!
28.11.06
آیا می‌دانستید ؟!
این اطلاعات از گزارشی گرفته شده است به نام "زنان و کودکان در دنیائی نامطمئن" که توسط سازمان کنترل دموکراتیک نیروهای مسلح - مرکز ژنو تهیه شده است.
22.11.06
خشونت عیله زنان موقوف ( به مناسبت روز جهانی خشونت علیه زنان ) !
سایت شخصی آذر ماجدى
22.11.06
مجلس پاکستان به اصلاح قانون 'روابط نامشروع' رأی داد
22.11.06
ترجمه فارسی نوشته فریده آرمان کمونیست و چهره شناخته شده مدافع حقوق زنان در روزنامه جنوب سوئد به تاریخ ۱۷ نوامبر ۲۰۰۶
22.11.06
هيچ زنى نبايد خودسوزى كند!
گزارشی از سمینار خشونت علیه زنان بخاطر دفاع از ناموس – استکهلم
کارگران معترض را تنها نگذارید!
14.11.06
فيلتر شکن جديد براي سايت آزادي زن http://www.azadizan.selfip.info
14.11.06
تهاجم رژيم اسلامى در گسترش آپارتايد جنسى را در هم بشكنيم!
شيرين عبادی در بنياد كورير در هامبورگ:
"مردم ايران هنوز آماده پذيرش امر جدايی دين از دولت نيستند!"

خاتمی مسئول مستقیم ۸ سال جنایت رژیم اسلامی است!
با تمام قوا برای دستگیری و محاكمه خاتمی بسیج شویم!

14.11.06
سمینار* خشونت علیه زنان بخاطر دفاع از ناموس*
12.11.06
سوال میزگرد رادیو بی بی سی و پاسخ بعضی از اعضاء شورای مرکزی سازمان آزادی زن
12.11.06
توضیح سردبیر! نشریه آزادی زن شماره 12
12.11.06
سه تچربه موفقیت در یک هفته!
12.11.06
پاکسازی قومی جمهوری اسلامی! دفاع از حق شهروندی مهاجرین افغانستانی وظیفه انسانی همه ماست!
12.11.06

اعتراض وسیع به حضور خاتمی در لندن! شرکت سازمان آزادی زن در تظاهرات اعتراضی

Email : azadizan@yahoo.com