-2007
سازمان آزادی زن
                                       

اطلاعیه 2

ستم بر زن موقوف
سرکوب زنان ممنوع
فعالین حقوق زن در بند باید آزاد شوند
کمپین بین المللی برای آزادی زنان در بند!

 

 

سپیده پورآقایی

  


به گزارش کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر، سپیده پور آقایی، فعال حقوق بشر که 60 روز پیش در منزلش در کرج دستگیر شده است، هنوز در زندان بسر میبرد و گفته میشود که پرونده او بزودی به دادگاه ارسال خواهد شد. مادر سپیده میگوید که سپیده باید تا زمان تشکیل دادگاه کماکان در زندان بماند. سپیده 8 سال پیش نیز بمدت یکماه زندانی بوده است.

مرضیه پورنقی دستگیر شد!
یکی دیگر از دستگیر شدگان اخیر مرضیه پور نقی 46 ساله است که بعد از ظهر شنبه 13 آبان 1386 با یورش وحشیانۀ مامورین اداره اطلاعات قزوین دستگیر و به نقطۀ نامعلومی منتقل شد . طبق گزارشات رسیده، رفتار مامورین با مرضیه و خانواده او بسیار زشت و تند بوده و مامورین هتگام تجسس خانه وسایل خانه را تخریب کرده و مقادیری از وسایل شخصی او را با خود بردند. مرضیه پور نقی از زندانیان سیاسی دهه 60 است. گفته میشود که وزارت اطلاعات اخیرا مبادرت به دستگیری زندانیان سیاسی سابق و انتقال آنها به زندان های مخفی میکند.
از وضعیت مرضیه هیچگونه خبری در دست نیست و مراجعات مکرر خانواده وی به دادگاه انقلاب بی حاصل بوده است.

ستم بر زن موقوف!
سرکوب زنان ممنوع
زندانی سیاسی آزاد باید گردد!
سازمان آزادی زن
9 نوامبر 2007
لطفا پتیشن ما را امضاء کنید:

http://www.PetitionOnline.com/maryam20/petition.html