November-2007
سازمان آزادی زن
                                       

اطلاعیه 3   کمپین بین المللی برای آزادی زنان در بند

حکم دلارام علی متوقف شد!در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا، وکیل مدافع دلارام علی اعلام کرد که: "‌صبح امروز با مراجعه به قوه قضاييه و دفتر سخنگوی مطلع شدم كه دستور توقف اجرای حكم موكلم برای بررسی مجدد پرونده صادر شده است . " این عقب نشینی رژیم اسلامی بدنبال اعتراضات گسترده در ایران و در سطح بین المللی به حکم زندان و شلاق دلارام علی، از فعالین حقوق زن است. سازمان آزدادی زن این عقب نشینی رژیم اسلامی را به دلارام علی، خانواده، دوستان، همکاران و تمام انسان های آزادیخواهی که نگران موقعیت دلارام بودند تبریک میگوید و اعلام میدارد که تنها با گسترش و شدت اعتراضات میتوانیم لغو این حکم و آزادی سایر دستگیر شدگان را تامین کنیم. سازمان آزادی زن این کمپین را تا آزادی سایر دستگیر شدگان ادامه خواهد داد.


زنده باد آزادی زن!
ستم بر زن موقوف!
سرکوب زنان ممنوع!
زندانی سیاسی آزاد باید گردد!
سازمان آزادی زن
10 نوامبر 2007