اطلاعیه 5

 

ستم بر زن موقوف

سرکوب زنان ممنوع

فعالین حقوق زن در بند باید آزاد شوند

کمپین بین المللی برای آزادی زنان در بند!

 

جلوه جواهری نیز بازداشت شد!

 

طبق گزارش سایت "تغییر برای برابری" جلوه جواهري، عضو "کمپين يک ميليون امضاء" و از نويسندگان وب سايت "تغيير براي برابري" ظهر امروز، شنبه دهم آذرماه 1386 در دادگاه انقلاب بازداشت شد.

جلوه جواهری صبح روز شنبه در پي احضار کتبي به دادگاه انقلاب مراجعه کرده و پس از چند ساعت بازجويي در دادسرای ویژه امنیت، به اتهام تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب از طریق انتشار اخبار کذب در سایت "تغییر برای برابری" بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.

طبق گزارش سایت تغییر برای برابری: "جلوه جواهري که دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی است، سال هاست در انجمن‌هاي زنان فعاليت مي‌كند و ترجمه ها و مقالات خود را از منظر جامعه شناسي در سايت‌ها و نشریات مختلف زنان منعکس می کند."

سازمان آزادی زن بازداشت جلوه جواهری و کلیه فعالین حقوق زن را شدیدا محکوم میکند و خواهان آزادی بی قید و شرط کلیه زندانیان سیاسی است. رژیم اسلامی در صدد سرکوب جنبش آزادی زن و کلیه جنبش های اجتماعی معترض است. توری انداخته تا رفته رفته کلیه فعالین اجتماعی و معترض را دستگیر و بازداشت کند. باید بطور سازمانیافته و متشکل به این سرکوب گسترده اعتراض کرد. سازمان آزادی زن از کلیه انسان های آزادیخواه و برابر طلب میخواهد که به سرکوب فعالین جنبش حقوق زن اعتراض کنند و خواهان آزادی زندانیان سیاسی شوند. لذا سازمان آزادی زن از تمام کسانی که نسبت به موقعیت این فعالین نگران اند، میخواهد که پتیشن ما را امضاء کنند.

tphttp://www.PetitionOnline.com/maryam20/petition.html://www.PetitionOnline.com/maryam20/petition.html

ستم بر زنان موقوف!

زنده باد آزادی زن!

سازمان آزادی زن

10 آذر 1386

1 دسامبر 2007