بازگشت به آرشیو

حکومت اسلامی نمیخواهیم، نمیخواهیم

مردم آریاشهر علیه حمله به زنان بخاطر عدم رعایت حجاب اسلامی، با شعارهای مرگ بر جمهوری اسلامی دست به تظاهرات زدند

 فیلم1, فیلم2

آذر ماجدی گفتگو با آذر ماجدی در مورد کنفرانس بین المللی 8 مارس
سازمان ازادی زن: گزارش تصویری کنفرانس بین المللی در گرامیداشت 8 مارس و همبستگی با زندانیان سیاسی
سازمان ازادی زن
سازمان ازادی زن حضور فعالان سازمان ازادی زن در مراسم چهارشنبه سوری گوتنبرگ
Email : info@azadizan.net