http://www.wupiran.com/nashryeh_HTML/NO_19_HTML/EmmaHumphryPrize-SAZpress_clip_image002.gif

http://www.azadizan.net

هانا عبدی به 5 سال زندان محکوم شد!

هانا عبدی فعال حقوق زنان، دانشجوی 21 ساله دانشگاه پیام نور بیجار و از اعضای انجمن زنان آذرمهر کردستان كه از یازدهم مهرماه سال گذشته توسط نیروهای امنیتی در شهر سنندج بازداشت شده بود، به 5 سال حبس در يك شهرستان گرم مرزی واقع در آذربایجان شرقی محكوم شد. طبق گفته  محمد شریف، وکیل هانا عبدی، اتهام این دختر جوان "اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور" اعلام شده است!

روناک صفارزاده، محبوبه کرمی و امیر یعقوبعلی از دیگران فعالان حقوق زن و کمپین یک میلیون امضاء هستند که به دلیل تلاش در جهت تغییرقوانین ضد زن، در شرایطی مشابه بسر می برند.  

رژیم اسلامی بمنظور سرکوب جنبش زنان و به سکوت کشاندن فعالین این جنبش دست به تمهیدات گوناگون میزند. هرگونه تجمع فعالان حقوق زن را مورد حمله و ضرب و شتم قرار می دهد. به هر بهانه ای تعدادی از فعالین را  بازداشت،  دادگاهی و زندانی می کند. هم اکنون چند تن از این فعالین در اسارت رژیم اسلامی قرار دارند. اتهام "اقدام علیه امنیت ملی" و  احضار به دادگاه انقلاب و محکومیت به حبس تعلیقی جزو آخرین ترفندهای  رژیم در قبال فعالین جنبش حقوق زن است.

باید به این رژیم ضد زن و سرکوبگر نشان دهیم که جنبش حقوق زن یک جنبش وسیع و توده ای است و با این ترفند ها نمیتوان آن را خاموش کرد. این جنبش هر روز قوی تر و گسترده تر می شود. سازمان آزادی زن از مردم ایران، از آزادیخواهان و برابری طلبان میخواهد که به این سرکوب ها اعتراض کنند. کلیه فعالین حقوق زن باید بلافاصه و بدون قید وشرط آزاد شوند. سازمان آزادی زن برای آزادی این فعالین و تحت فشار گذاشتن رژیم اسلامی در سطح بین المللی کمپینی را به پیش میبرد.  برای اعتراض به رژیم اسلامی و پیوستن به کمپین آزادی این فعالین پتیشن زیر را امضاء کنید:

http://www.petitiononline.com/mod_perl/signed.cgi?maryam20

سازمان آزادی زن به اسارت کشیدن و به گروگان گرفتن فعالین جنبش حقوق زن را قاطعانه محکوم می کند. ما اعلام می کنیم که  تنها راه خلاصی از این شرایط، تداوم و گسترش اعتراض و مقابله با سرکوب این رژیم زن ستیز است. ما کلیه انسان هایی که قلبشان برای آزادی و برابری می طپد را به پیوستن به سازمان آزادی زن دعوت میکنیم تا با هم و درکنار هم برای لغو آپارتاید جنسی مبارزه کنیم.

ستم بر زنان موقوف
سرکوب زنان ممنوع

زنده باد آزادی زن
سازمان آزادی زن