نمایش آزادیخواهی و برابری طلبی
30-Sep-2008
سازمان آزادی زن

غرفه آزادی زن در گوتنبرگ
نمایش آزادیخواهی و برابری طلبی
در روزهای 25 تا 28 سپتامبر نمایشگاه کتاب گوتنبرگ، سوئد که بزرگترین نمایشگاه کتاب در اسکاندیناوی است، برگزار شد. هر سال بیش از 100 هزار نفر از این نمایشگاه دیدن می کنند. سازمان آزادی زن امسال نیز غرفه ای در این نمایشگاه داشت که در آن علاوه بر کتب و ادبیات سازمان، اطلاعیه های متعددی در مورد وضعیت زنان و مبارزه آنها علیه زن ستیزی در ایران، در مورد جنایات رژیم اسلامی و مقاومت مردم در مقابل آن و همچنین در زمینه قتل ناموسی برای اطلاع بازدید کنندگان ارائه می شد. غرفه سازمان آزادی زن نمایشی از آزادیخواهی و برابری طلبی و مقاومت و مبارزه وسیع و گسترده مردم علیه رژیم اسلامی، علیه اسلام سیاسی، علیه اعدام و آپارتاید جنسی بود.
در این 4 روز هیاتی چهار نفره از سازمان آزادی زن، مریم کوشا، آذر ماجدی، شهلا نوری و کریم نوری در غرفه حضور داشتند و با علاقمندان گفتگو می کردند. غرفه آزادی زن مورد بازدید هزاران نفر قرار گرفت. صدها نفر با علاقه از ما در مورد اوضاع ایران و خاورمیانه، در مورد اسلام سیاسی و جنگ تروریست ها، در مورد مقاومت و جنبش اعتراضی زنان و مردم می پرسیدند. طی این 4 روز بیش از شش هزار اطلاعیه علیه آپارتاید جنسی، قتل ناموسی، جنبش آزادی زن در ایران و سازمان آزادی زن، اهداف و فعالیت های آن و همچنین در مورد کنفرانس بین المللی ما بمناسبت 8 مارس در لندن میان علاقمندان پخش شد. بسیاری برای مدت طولانی در کنار غرفه می ایستادند و با ما در مورد مسائل مختلف صحبت می کردند. به ما برای فعالیت و تعهد مان به آزادی و برابری و انسانیت تبریک می گفتند. اعلام می کردند که علاقمندند تا با ما تماس داشته باشند. در این مدت 1273 نفر پتیشن ما در محکومیت آپارتاید جنسی را امضاء کردند. صف طولانی برای امضای پتیشن مانع از آن شد که تعداد بیشتری پتیشن را امضاء کنند. بعلاوه ده ها نسخه از دو کتاب "نه به جنگ تروریست ها، آلترناتیو سوم سخن میگوید" از انتشارات حزب اتحاد کمونیسم کارگری که حاوی نوشته منصور حکمت در مورد دنیا پس از یازده سپتامبر و قطعنامه های حزب علیه جنگ و تروریسم است و همچنین کتاب "حقوق زن در تقابل با اسلام سیاسی" نوشته آذر ماجدی بفروش رسید. صد ها نسخه از بروشوری در معرفی کتاب ماریا هاگبری در مورد قتل ناموسی نیز در میان علاقمندان توزیع شد که تعدادی این کتاب را سفارش دادند. بعلاوه اطلاعیه هایی از جانب سازمان مردان علیه خشونت ناموسی در میان بازدید کنندگان پخش شد.
در تمام مدت اسلاید و فیلم در مورد وضعیت زنان در ایران و همچنین در مورد قربانیان قتل ناموسی در سوئد به نمایش گذاشته شد. ماریا هاگبری و کریم نوری بویژه در این زمینه با مردم صحبت می کردند. ماریا در دو نوبت با آذر ماجدی در مورد اسلام سیاسی، جنگ تروریست ها، قطب سوم، جنبش آزادی زن در ایران مصاحبه کرد که مورد توجه بسیار بازدید کنندگان قرار گرفت. رادیو صبح شنبه با شما با شهلا نوری و رادیو نور با آذر ماجدی در مورد فعالیت های سازمان آزادی زن در نمایشگاه کتاب مصاحبه کردند که اولی روز شنبه و دومی بطور زنده روز یکشنبه پخش شد. بعلاوه مبلغ 6609 کرون کمک مالی از علاقمندان دریافت شد.
سازمان آزادی زن طی دو هفته در فروم اجتماعی اروپا در مالمو و نمایشگاه کتاب در گوتنبرگ توانست صدای آزادیخواهی و برابری طلبی مردم ایران و جنبش آزادی زن در ایران را به گوش هزاران نفر برساند. طی این دو مچمع ما توانستیم بیش از ده هزار اطلاعیه میان مردم پخش کنیم، حدود صد جلد کتاب بفروش برسانیم، در مورد اسلام سیاسی، جنگ تروریست ها و ضرورت تشکیل قطب سوم علیه دو قطب تروریستی با مردم سخن گوییم. ایده تشکیل قطب سوم با علاقه و استقبال بسیاری از جانب صد ها نفر روبرو شد. 9 روز کار فشرده و متمرکز در میان هزاران نفر موقعیت سازمان آزادی زن را بعنوان پیشتاز آزادیخواهی و برابری طلبی و بعنوان نماینده جنبش آزادی زن در ایران تحکیم کرد. ما کلیه انسان های آزادیخواه و برابری طلب، علاقمندان به جنبش آزادی زن و مدافعین انسانیت و آزادیخواهی و مخالفین رژیم اسلامی را به پیوستن به سازمان آزادی زن دعوت می کنیم.
زنده باد آزادی زن
ستم بر زن موقوف
سازمان آزادی زن
30 سپتامبر 2008