حق پناهندگی برای زنانی که از خشونت های جنسیتی می گریزند یک حق مسلم زنان است!

10-Nov-2008
سازمان آزادی زن

چند سالی است که برخی از سازمان های مدافع حقوق زن و حق پناهندگی خواست برسمیت شناخته شدن حق پناهندگی زنانی که از خشونت های جنسیتی می گریزند را مطرح کرده اند. سازمان آزادی زن برای برسمیت شناسی این خواست تلاش های بسیاری انجام داده است، از جمله طرح و به تصویب رساندن این خواست در کنفرانس سکولار فمینستی رم در ماه مه 2008. میلیون ها زن در سراسر جهان مورد خشونت های وحشیانه جنسیتی قرار دارند. بویژه در کشورهایی که تحت قوانین اسلام زندگی می کنند، این خشونت ها از طریق دولت و قوانین کشوری تائید و تشویق میشود. خشنونت ناموسی، ختنه دختران، خشونت علیه زنان در کشورهای اسلام زده بخاطر عدم رعایت قوانین اسلامی، نمونه هایی از این نوع خشونت است. تاکنون کشورهای غربی و سازمان های بین المللی حاضر به پذیرش این مطالبه نشده اند. اما بسیار اتفاق افتاده است که با پرونده پناهندگی زنانی که از کشورهایی مثل ایران می گریزند با انعطاف بیشتری برخورد شده است. بطور روز افزونی، مقامات مسئول امر پناهندگی و مهاجرت در کشورهای مختلف، بویژه انگلستان، سوئد و هلند، در مورد وضعیت زنان در کشورهای تحت حاکمیت اسلام بویژه ایران، از سازمان آزادی زن  درخواست مشاوره می کنند. همین واقعیت نشان دهنده تاثیر گذاری این کمپین و مبارزات است.

اخیرا اداره مهاجرت سوئد به یک کودک 1 ساله و مادر او باین علت که این کودک در خطر ختنه (مثله جنسی) قرار دارد اقامت دائم داد. این یک موفقیت مهم است. باید این واقعه را به تخت پرشی برای برسمیت شناسی حق پناهندگی کلیه زنانی که از خشونت جنسیتی می گریزند، تبدیل کنیم.

ختنه، یعنی مثله جنسی، نه تنها در بسیاری از کشورهای تحت حاکمیت اسلام ، بلکه در بسیاری از دیگر کشورهایی که سنن عقب مانده در آنها حاکم است، زندگی میلیونها دختر را به خطر می اندازد. بخشی از مردم در جوامع اسلامزده و متاثر از سنتهای ارتجاعی و زن ستیز، با مثله کردن اندام جنسی دختران، با زندگی دختران خود بازی می کنند. عمل مثله جنسی دختران را در معرض ابتلاء انواع عفونت‌ها، نازایی، دردهای شدید، کیست واژن و حتی مرگ قرار میدهد. آن دسته از دخترانی که از این خطرات جان سالم بدر می برند، از نظر جنسی به یک موجود معلول بدل می شوند. آنچه بعنوان ختنه نام گرفته است، یک جنایت فجیع علیه دختران است.

برخی از زنان و دخترانی که در کشورهای اسلامزده تحت خشونت و یا در خطر قتل  ناموسی قرار دارند، بعضا موفق می شوند خود را به سوئد یا کشور غربی دیگر برسانند اما پروسه درخواست پناهندگی  آنها با کندی و مشکلات بسیار روبرو میشود. بعلاوه، دختران و زنانی که تحت نام ازدواجهای پستی به سوئد می آیند، و بعلت خشونت شوهر خواهان جدایی میشوند، با اخراج از کشور روبرو میشوند. زنانی که از این طریق به کشور سوئد می آیند، ناگزیرند دو سال با شوهر خود زندگی کنند تا شرط دریافت اجازه اقامت دائم را به دست آورند. این مساله درد و شکنجه بسیاری را بر این دسته از زنان بی پناه تحمیل میکند.

سازمان آزادی زن طی سالهای گذشته بارها موفق به اخذ اقامت دختران و زنان فراری از کشورهای اسلامزده نه تنها در سوئد بلکه در بسیاری از کشورهای اروپایی شده است. سازمان آزادی زن با ایجاد کمپین های بین الملی بارها موفق شده تا اعدام و سنگسار را در کشورهای اسلام زده متوقف کند. تلاش برای کسب اجازه اقامت برای این دسته از زنان و کلیه زنانی که از کشورهای تحت حاکمیت اسلام و یا خشونت جنسیتی می گریزند یکی از تلاش ها و کمپین های بی وقفه سازمان آزادی زن است.

سازمان آزادی زن کلیه سازمان های مدافع حقوق زن، مدافع حقوق انسانی و حق پناهندگی و کلیه انسان های آزادیخواه و انسان دوست را فرامیخواند که از این حق قاطعانه دفاع کنند. این حق انسانی تمام این زنان است که روزمره پایمال میشود. بی توجهی به این امر زندگی انسان های بسیاری را به خطر می اندازد.

زنده باد آزادی زن!
ستم بر زن موقوف!
سرکوب زنان ممنوع!
سازمان آزادی زن
30 اکتبر 2008