آزادی نگین شیخ الاسلامی با قید وثیقه!

26-Nov-2008
سازمان آزادی زن

روز 23 نوامبر 2008 خبر آزادی نگین شیخ الاسلامی، مسئول انجمن آزاد مهر، به جهان مخابره شد. بازداشت  نگین شیخ الاسلامی و انتقال او به بند 209 زندان اوین در شرایطی صورت پذیرفت که او بعد از یک عمل جراحی مهم بیش از همه چیز به یک استراحت کامل نیازمند بود. نگین پس از گذراندن 50 روز بازداشت با قید وثیقه، موقتا  به علت وضعیت جسمی آزاد شده  است.
 اعتراضات گسترده جهانی بار دیگر رژیم اسلامی را وادار به عقب نشینی کرد و در شرایطی  هر چند مشروط، امروز نگین  به جمع دوستداران خود بازگشته است.
ما ضمن ابراز خوشحالی از آزادی نگین تمامی آزادیخواهان و مدافعین حقوق زن را فرا میخوانیم تا با اعتراضات گسترده و قاطعانه خود امکان آزادی سایر زندانیان سیاسی را فراهم آورند. سازمان آزادی زن در یک کمپین بین المللی، اعتراض خود را به دستگیری فعالین حقوق زن ادامه می دهد و از شما می خواهد، برای اعتراض به رژیم اسلامی و پیوستن به کمپین آزادی این فعالین پتیشن زیر را مضاء کنید.
Free all women activists now in Iran
زنده باد آزادی
زنده باد برابری
سازمان آزادی زن
26نوامبر 2008
www.azadizan.net
azarmajedi@yahoo.com