فعال کمونیست مدافع حقوق زن در کردستان عراق به قتل رسید !

20-Dec-2008
سازمان آزادی زن
www.azadizan.net

فعال کمونیست مدافع حقوق زن
در کردستان عراق به قتل رسید !

نحله حسین، فعال حقوق زن و دبیر بخش زنان "حزب کمونیست کردستان" پنجشنبه شب 18 دسامبر در خانه اش در شهر کرکوک بشکلی فجیع به قتل رسید. نحله 37 ساله و مادر دو فرزند بود.

طبق گزارش پلیس، نحله هنگام حمله قاتلین در خانه تنها بود. قاتلین ابتدا به او تیراندازی کرده و سپس سر او را از بدن جدا نمودند. پلیس علت قتل را نامعلوم اعلام کرده است. اما حمله به زنان و ترور آنها بخاطر عدم رعایت حجاب و موازین اسلامی به یک پدیده متداول در جامعه عراق بدل شده است. نحله حسین یک فعال مدافع حقوق زن و کمونیست بود، لذا علت قتل فجیع را باید در زن ستیزی، فعالیت سیاسی و تروریسم جریانات اسلامیست جستجو کرد. نحله حسین به این شکل فجیع به قتل رسید تا فعالین حقوق زن و زنان علی العموم حساب کار خود را داشته باشند. آزادی زن، حتی در محدود ترین شکل آن نیز با اسلام در تعارض است. اسلامیست ها برای تحکیم و تثبیت حاکمیت خود، بیش از هر چیز می کوشند تا زنان را به تسلیم و سکوت بکشانند. زنان اولین قربانیان تروریسم اسلامی اند.

سازمان آزادی زن ضمن ابراز انزجار از این جنایت وحشیانه، از کلیه انسان های آزادیخواه و برابری طلب و از سازمان های مدافع حقوق زن و انسان دوست میخواهد که قویا این جنایت را محکوم نمایند و خواهان پیگیری، بازداشت و مجازات قاتلین نحله حسین توسط دولت کردستان شوند. دولت کردستان با حاکم کردن قانون شریعه و قوانین اسلامی دست اسلامیون را در اعمال خشونت و جنایت نسبت به زنان و آزادیخواهان و کمونیست ها کاملا باز گذاشته است. دولت کردستان عملا و رسما در جنایات و خشونتی که علیه زنان انجام میگیرد سهیم و شریک است.

ستم بر زن موقوف!
سرکوب زنان ممنوع!
زنده باد آزادی زن!
سازمان آزادی زن
20 دسامبر 2008