.

گزارش اکسیون اعتراضی در شهر کیرونا – سوئد

1-Aug-2009
سازمان آزادي زن
 
                                       

 

در شرایطی که فضای بین المللی در ابعاد قابل توجه ای متآثر از خیزش توده ای مردم ایران علیه رژیم اسلامی می باشد، ما هم لازم دیدیم تا برای جلب حمایت و همبستگی هر چه بیشتر شهروندان شمال سوئد اقاداماتی انجام دهیم. از اینرو اطلاعیه سازمان آزادی زن را به مرکز خبری اسکاندیناوی ارسال کردیم تا مدیای سوئد را از خواست خود و زمان و مکان تجمع خود آگاه سازیم. در آن اطلاعیه توضیح داده بودیم: ما به عنوان ایرانیانی که سالها خفقان موجود در جامعه ایران را با پوست و گوشت خود لمس کرده ایم، تصمیم داریم در کنار افشای جنایات اخیر رژیم اسلامی، کارنامه 30 سال سرکوب، اعدام، سنگسار و تحمیل آپارتاید جنسی بر زندگی مردم ایران را جلوی چشم همشریهای خود قرار دهیم. در عین حال می خواهیم حمایت همشهریهای خود را به 3 خواست مهم خود جلب کنیم.
1- رد اعتبارنامه رژيم اسلامى بعنوان دولت ايران و اخراج مقاماتش از همه نهادهاى بين‌المللى؛
2- مسدود کردن حسابهای سران رژیم اسلامی در بانکها و نهادهای بین المللی؛
3- محاکمه سران رژیم اسلامی به جرم جنایت علیه مردم ایران؛

بعد از تهیه وسایل لازم برای برقراری یک اکسیون موفق، راس ساعت 12 ظهر روز جمعه 31 یولی 2009 همراه با دیگر دوستان در محل تجمع حاضر شدیم. عکسهای از سرکوبِ مبارزات دانشجویی، اعدام، جنبش زنان و باندرول مرکز پیگرد سران رزیم اسلامی به جرم جنایت علیه مردم ایران، توجه مردم را جلب می کرد. اطلاعیه مشترک مرکز پیگرد و سازمان آزادی زن نیز در بین مردم توسط فعالین سازمان آزادی زن پخش شد.
در طول 3 ساعت اکسیون، با شعار مرگ بر جمهوری اسلامی، زندانی سیاسی آزادی باید گردد و زنده باد آزادی و برابری توجه مردم زیادی را به خود جلب کردیم.
لازم به ذکر است که دوستان سازمان سراسری پناهندگان ایرانی- واحد شهر کیرونا هم در این اکسیون موفق حضور داشتند و خواستار قطع فورى ديپورت همه متقاضيان پناهندگى از ايران و برسميت شناخته شدن حق پناهندگى کسانی شدند که براى يک زندگى امن و شايسته و انسانى از دست جمهورى اسلامى گريخته اند.
خبرنگار روزنامه محلی، آلکساندر لیندر، در محل حضور پیدا کرد و با تعدادی از شرکت کنندگان آکسیون مصاحبه کرد.
این آکسیون تا ساعت 3 بعد از ظهر ادامه داشت و با شعار مرگ بر جمهوری اسلامی پایان یافت.
1 آگوست 2009-08-01


نگين راد