بازگشت به آرشیو
اطلاعيه سازمان آزادي زن

فراخوان به آکسيون 8 مارس روز جهاني زن
اطلاعيه سازمان آزادي زن فراخوان به آکسيون 8 مارس روز جهاني زن
اطلاعيه سازمان آزادي زن فراخوان به اکسیون 22 بهمن،
  مصاحبه بی بی سی با آذر ماجدی بمناسبت سالگرد انقلاب بهمن
 

مصاحبه با آذر ماجدی

رادیو برای یک دنیای بهتر   از آذر ماجدی، بعنوان یک فعال قدیمی کمونیست و حقوق زن و از رهبری حزب اتحاد کمونیسم کارگری و سازمان آزادی زن، در مورد مضحکه انتخابات در ایران و کنفرانس بین المللی سازمان آزادی زن به مناسبت 8 مارش روز جهانی زن می پرسد.فایل صوتی

اطلاعيه سازمان آزادي زن اطلاعیه فعالیت های سازمان آزادی زن مصاحبه با بی بی سی و کنفرانس ایران در دانشگاه لندن
اطلاعيه سازمان آزادي زن مصاحبه آذر ماجدي با بي بي سي در مورد حقوق بشر در دو رژيم سلطنتي و اسلامي
Email : info@azadizan.net
2010-02