بازگشت به آرشیو
سازمان آزادي زن ایجاد یک جنبش بین المللی آزادیخواه، برابری طلب و سکولار برای یک دنیای بهتر
امر ما است!گزارش کنفرانس موفق بین المللی بمناسبت ۸ مارس در سوئ
آذر ماجدي شبح کلار ا زتکین در کاخ سفید
هلاله کيخسروي نا برابري زن و مرد در محيط خانه
سياوش دانشور درسهاى "مدرسه فمينيستى" , کلارا زتکين کمونيست "مسلمان" ميشود!
 

فيلمهاي از کنفرانس بين المللي به مناسبت روز جهاني زن در شهر گوتمبرگ سوئد 2010

 

گزارش تصويري از کنفرانس بين المللي سازمان آزادي زن به مناسبت روز جهاني زن در گوتمبرگ سوئد 2010

سازمان آزادي زن گزارش آکسیون 8 مارس 2010 در گوتنبرگ سوئد
راديو يک دنياي بهتر برنامه راديو يک دنياي بهتر: به سوي 8 مارس 2010
علي حسيني ٨ مارس اعتراض کل جامعه به نابرابری
هما ارجمند هما ارجمند دز مصاحبه با تلويزيون س ت و در کانادا و فيلمهاي ديگر از اعتراضات مردم عليه ج ا
Email : info@azadizan.net
2010-03