.

باید اسلامیست ها را به زیر کشید ! در دفاع از امینه تایلر در تونس

23-mars 2013
سازمان آزادی زن
                                       

 

عروج جنبش اسلامی در خاورمیانه و شمال آفریقا بدنبال خیزش عظیم توده های مردم، به یک جنبش وسیع ضد اسلامی در مصر و تونس دامن زده است. در ماههای اخیر موجی از تظاهرات و اعتراضات وسیع این دو کشور را فرا گرفته است؛ ترور شکری بالعید، رهبر جبهه چپ و سکولار در تونس موجد یک اعتراض وسیع و میلیونی در این کشور شد. در مصر نیز طی هفت ماه اخیر این کشور مداوما شاهد تظاهرات علیه دولت مصری و درگیری و زد و خورد مردم با سازمان اخوان المسلمین بوده است. نقش زنان در این اعتراضات بسیار برجسته است؛ اذیت و آزار جنسی و تجاوز به زنان معترض توسط نیروهای حکومتی و ارازل و اوباش اسلامی نتوانسته زنان را خاموش کند و به عقب بنشاند. یک نبرد سخت میان نیروهای آزادی زن، چپ، سکولار، کارگری و آزادیخواه و برابری طلب و اسلامیست ها منطقه را در بر گرفته است. باید اسلامیست ها را به زیر کشیم .

سال گذشته یک دختر جوان مصری بنام علیا ماگداالمهدی عکس برهنه خود را در اعتراض به مردسالاری و جنبش اسلامی در اینترنت منتشر کرد و هیاهوی بسیاری در این کشور آفرید. اکنون علیا از مصر خارج شده و در اروپا پناهنده شده است. اخیرا یک دختر ۱۹ ساله تونسی بنام امینه تایلر دو عکس از بدن نیمه برهنه خود را در صفحه فیس بوک سازمان فمینیستی فمن منتشر کرد. امینه در یکی از عکس ها به انگلیسی علیه اخلاقیات حاکم شعار داده و در عکس دیگر به عربی نوشته: "بدن من متعلق بخودم است و ناموس هیچکس نیست." بدنبال انتشار این عکس یک آخوند کَپَک زده، مسئول اداره امر به معروف و نهی از منکر تونس اعلام کرد که این دختر باید سنگسار و قرنطینه شود." گزارش شده که پدر و مادر امینه او را به بیمارستان روانی منتقل کرده اند .

انتشار عکس های امینه و بدنبال آن فتوای آخوند مرتجع تونسی هیاهوی بسیاری براه انداخت. هم اکنون پتیشنی در سایت change.org در دفاع از امنیت و آزادی امینه منتشر شده است که تاکنون نزدیک به ۷۴ هزار نفر آنرا امضاء کرده اند. باید همصدا علیه این حکم ارتجاعی و قرون وسطایی اعتراض کرد. باید دولت تونس را زیر فشار همبستگی بین المللی وادار بدفاع از جان و امنیت امینه سازیم. این تلاشی در دفاع از آزادی بی قید و شرط بیان و آزادی زن و علیه قوانین زن ستیز و ارتجاعی اسلامی است.

سازمان آزادی زن همانگونه که قاطعانه از جان و آزادی علیا ماگداالمهدی دفاع کرد و موجبات خلاصی او از خطر و پناهندگیش به اروپا را فراهم آورد، از جان و امنیت و آزادی امینه نیز قاطعانه دفاع خواهد کرد .

کسانی که مایلند پتیشن فوق را امضاء کنند به لینک زیر رجوع کنند :
http://www.change.org/petitions/petitioning-tunisian-government-amina-must-be-safe

سرکوب زن ممنوع
ستم بر زن موقوف
زنده باد آزادی زن

سازمان آزادی زن
۲۳ مارس ۲۰۱۳