.

سخنرانی بمناسب روز جهانی زن در دانشگاه وستروس

23_mars 2013

مریم افراسیاب پور


                                       

 

سخنرانی بمناسب روز جهانی زن در دانشگاه وستروس
ترجمه از سوئدی

با سلام به شما حضار محترم! ضمن تبریک 8 مارس روز جهانی زن، خوشحالم که امروز و بمناسبت این روز تاریخی در جمع شما هستم و از شما دست اندرکاران این مراسم که این فرصت را به من دادید تشکر میکنم. من میخواهم سخنانم را به چند قسمت تقسیم کنم: نخست اشاره ای کوتاه به تاریخچه 8 مارس و جنبش زنان میکنم و سپس به موانع سر راه جنبش برابری طلبی زنان مانند نظام سرمایداری، مذهب و نهاده خانواده اشاره ای میکنم.

اکنون بیش از یک قرن است که 8 مارس به مظهر آزایخواهی و برابری طلبی بدل شده است . هر سال در این روز یکبار دیگر جنبش آزادی زن تعهد خویش را به مبارزه بیوقفه برای آزادی زن و برابری کامل و واقعی زن و مرد اعلام میکند. دو قرن است که جنبش اجتماعی حقوق زنان برای برابری به اشکال مختلف مبارزه میکند. بیش از یک قرن از تعیین روز جهانی به پیشنهاد کلارا زتکین و توسط جنبش کمونیستی میگذرد اما هنوز زنان در تمام دنیا تحت ستم اند. به یمن مبارزات وسیع اجتماعی توسط جنبش آزادی زن و جنبش کارگری در بخشی از جهان، در دنیای سرمایه داری پیشرفته زنان به برخی از حقوق خویش دست یافته اند. این پیشروی، گرچه بسیار با ارزش است ولی در مقایسه با وضع زنان در دنیای امروز مثل قطره ای در اقیانوس است. بعنوان نمونه اگر به جامعه سوئد و وضعیت مشخص زنان نگاه کنیم، هنوز بخش زیادی از زنان تحت ستم و تبعیض قرار دارند. از نظر اقتصادی و در بازار کار شرایط برابری با مردان ندارند. دستمزد متوسط زنان حدود 20 تا 30 درصد از دستمزد مردان پائین تر است و دستیابی به برخی موقیعت های شغلی برای زنان هنوز دشوار است .

علیرغم پیش از یک قرن مبارزه علیه زن ستیزی و تبعیض جنسی، هنوز زنان در جهان تحت خشونت دولتی، مذهبی و در نهاده خانواده قرار دارند. ریشه اصلی فرودستی زن در جامعه و در قرن بیست و یکم نظام سرمایه داری است که از بیحقوقی زن سود میبرد. این نظام بمثابه سدی در مقابل مبارزه اجتماعی برای رهایی زن قرار گرفته است. مذهب و ارزش های کهن مردسالار موقعیت فرودست زن در جامعه امروز را توجیه و تشدید میکنند و نظام امروز از آنها در خدمت نابرابری بهره میجوید. از مذهب در عقب نگاه داشتن جامعه، تفرقه انداختن در میان انسانها، سرکوب گرایشات و جنبش های اجتماعی برای رهایی و برابری با تمام قوا استفاده میشود . در طی سه دهه اخیر نقش مذهب در زندگی مردم افزایش یافته است. در بخشی از جهان به یمن مبارزات سکولاریستی نقش مذهب حاشیه ای شده بود، اما امروز دستگاه مذهب همچون بخشی جداناپذیر از ایدئولوژی حاکم در خدمت حفظ این نظام و تحکیم و تشدید زن ستیزی عمل میکند.

دوست دارم در این قسمت از حرفهام به وضعیت زنان در کشور سوئد مخصوصا زنان و دختران مهاجر و به اصطلاح غیر سوئدی تبار اشاره ای کوتاه داشته باشم. همانطوری در جریان هستید خشونت علیه زن در جامعه سوئد مانند تمام جوامع سرمایه داری نه تنها ریشه کن نشده بلکه آمار و تحقیقات نشاندهنده اینست که خشونت علیه زن بصورت روزمره در جریان است. همه ما شاهدیم که زنان مرتبا مورد خشونت قرار دارند و بعضا کشته میشوند. با وجود اینکه کشور سوئد از جمله کشورهای جهان است که امکانات زیادی برای مقابله با پدیده خشونت میگذارد و پروژه های مختلفی برای کاهش و یا ممانعت از خشونت بر زنان وجود دارد، اما نه تنها خشونت به زنان ریشه کن نشده بلکه سرسختانه به حیات خودش ادامه میدهد. هنوز بخش وسیعی از زنان تحت ستم و تبعیض قرار دارند. خشونت خانوادگی توسط افراد خانواده ادامه دارد. قتل ناموسی، این پدیده قرون وسطایی، ازدواج اجباری و ازدواج کودکان زیر 18 سال، از زنان و دختران هنوز قربانی میگیرد. مماشات با اسلام و مذهب تحت عنوان نسبیت فرهنگی این وضعیت را بشدت وخیم تر کرده است. تا زمانیکه با دست بازی امکانات در اختیار مدارس مذهبی و اسلامی و ترویج خرافه مذهب قرار داده میشود، و این مدارس در قلب سوئد با قوانین ارتجاعی عملا آپارتاید را به زنان مهاجر در محدوده خودشان تحمیل میکنند، و به تبعیت از خانواده اسلامی مانع میشوند که دختران در کلاسهای آموزش مسائل جنسی، شنا، سفرهای مدارس شرکت کنند، و در مقابل حجاب کودکان سکوت می کنند، این مشکلات یعنی خشونت و جنایت علیه زنان و کودکان به حیات خود ادامه خواهد داد.

در خاتمه و در پایان سخنانم میخواهم اشاره ای هم به جنبش آزادی زن در ایران و نقش 8 مارس داشته باشم. 8 مارس برای جنبش آزادی زن در ایران فقط یک روز جهانی نیست، این روز دارای اهمیت تاریخی ویژه ای برای این جنبش است. 8 مارس روز تولد جنبش نوین آزادی زن در ایران است. 34 سال پیش، چند هفته ای پس از بقدرت رسیدن حکومت زن ستیز اسلامی، جنبش آزادی زن با یک اعتراض توده ای علیه حجاب اسلامی و زن ستیزی رژیم اسلامی ابراز وجود کرد. بمیدان آمدن توده ای زنان علیه رژیم اسلامی یک واقعه تاریخی است و انعکاس وسیعی در سطح جهان داشت. این رویداد تاثیرات پایدار خود را بر مناسبات آشتی ناپذیر جنبش حقوق زن طی سی و چند سال اخیر علیه رژیم اسلامی، علیه حجاب اسلامی، علیه آپارتاید جنسی و زن ستیزی اسلامی گذاشته است و به همین دلیل جنگ زنان و جمهوری اسلامی بیوقفه ادامه داشته است. این جنبش فراز و نشیب های بسیار داشته است اما هیچگاه از پای ننشسته است و اکنون به الگوی آزادی زن در منطقه بدل شده است . *