.

چهارمین کنفرانس سازمان آزادی زن برگزار شد

27_Feb_ 2013
سازمان آزادی زن
اطلاعیه
                                       

 

سازمان آزادی زن چهارمین کنفرانس تشکیلاتی خود را روز شنبه ۲۳ فوریه در شهر گوتنبرگ، سوئد، با شرکت اکثریت اعضای سازمان در خارج کشور برگزار نمود. کنفرانس پس از خوشامد گویی و انتخاب هیات رئیسه وارد مبحث گزارش شد. ابتدا آذر ماجدی، رئیس سازمان آزادی زن گزارش کوتاهی در مورد فعالیت سازمان در فاصله دو کنفرانس و نقش سازمان آزادی زن طی ده سال فعالیت ارائه داد. آذر ماجدی گفت که نقطه قوت های سازمان بسیار آشکار است. سازمان آزادی زن بعنوان یک سازمان رادیکال آزادیخواه و برابری طلب در جامعه ایران و بین المللی شناخته شده است. فعالیت های سازمان آزادی زن در جهت مبارزه علیه اسلام سیاسی، رژیم اسلامی، برای سکولاریسم، در دفاع از آزادی بی قید و شرط زنان و برابری کامل و واقعی زن و مرد، در نقد جریانات ملی - اسلامی و سکولار راست نیازی به بازگویی ندارد. آنچه کنفرانس باید بر آن تاکید و تامل کند نقطه ضعف های سازمان است. عدم برخورداری از یک ساختار سازمانی محکم، ضعف موجودیت سازمانی در ایران، انتشار نامنظم نشریات فارسی و انگلیسی مسائل مهمی است که باید در مورد آنها صحبت کنیم و تصمیمات جدی بگیریم.

سپس شهلا نوری، مریم کوشا و کریم نوری اعضای شورای مرکزی در مورد گزارش، فعالیت سازمان آزادی زن و نقاط ضعف و قدرت آن صحبت کردند. شهلا نوری به نقش سازمان آزادی زن بویژه در سوئد در مبارزه علیه رژیم اسلامی تاکید کرد؛ تلاش سازمان برای ممانعت از حضور عاملین رژیم در سوئد، مبارزه علیه خشونت نسبت به زن و ازدواجهای اجباری، نجات زنانی که تحت خشونت قرار داشتند، اخذ اقامت برای زنان زیر قتل ناموسی از ایران و کشورهای همسایه ایران و کنفرانس های بین المللی سازمان آزادی زن صحبت کرد. مریم کوشا ضمن طرح اهداف و مطالبات سازمان تاکید کرد که در این کنفرانس باید همگی بویژه اعضای شورای مرکزی منتخب به انجام فعالیت معینی متعهد شوند و آنرا با جدیت به پیش برند. شورای مرکزی پس از کنفرانس باید مسئولین هر عرصه را تعیین کند و از این پس یک حسابرسی و گزارشدهی منظم انجام گیرد. کریم نوری در مورد سایت سازمان آزادی زن صحبت کرد و به این نکته اشاره نمود که تعداد بازدید کنندگان سایت هم بخش فارسی و هم انگلیسی بسیار چشمگیر است، تعداد کسانی که از ایران به سایت رجوع می کنند بسیار خوشحال کننده است و همین نکته نشان می دهد که باید در بهبود سایت و به روز کردن مرتب آن کوشا باشیم. پس از آن حاضرین در مورد موارد مختلف مطروحه در گزارشات صحبت کرده و نظر دادند.

بدنبال گزارش در مورد افق فعالیت آتی سازمان آزادی زن صحبت شد. تاکید بر بهبود کمبودها و تقویت نقاط ضعف سازمان ضمن ادامه خط رادیکال آن مورد تاکید قرار گرفت.

سپس انتخابات شورای مرکزی برگزار شد: مریم افراسیاب پور، سهیلا ترکیه، چیمن دارابی، افسانه ذیجی، نوشین قادری، مریم کوشا، آذرماجدی، شهلا نوری و کریم نوری بعنوان شورای مرکزی انتخاب شدند. پس از پایان کنفرانس شورای مرکزی جلسه کوتاهی برگزار کرد. ابتدا انتخابات برای رئیس سازمان برگزار شد؛ آذر ماجدی باتفاق آراء به ریاست سازمان آزادی زن انتخاب شد. بدنبال آن تقسیم کار درونی سازمان مورد بحث و تصمیم گیری قرار گرفت. مریم کوشا به سردبیری نشریه انگلیسی و آذر ماجدی به سردبیری نشریه فارسی آزادی زن، کریم نوری کماکان مسئول سایت و شهلا نوری بعنوان مسئول مالی انتخاب شدند.

سازمان آزادی زن
۲۷ فوریه ۲۰۱۳