.

دفاع از آزادی امینه تایلر، فمینیست تونسی از زندان

09_Juni 2013

سازمان آزادی زن

 
                                       

 

امینه تایلر دختر ۱۹ ساله ای است که در ماه آوریل دو عکس از بالا تنه عریان خود را که در یکی از آنها بر روی سینه اش نوشته شده بود: "بدن من متعلق بخودم است و ناموس هیچکس نیست." در فیس بوک منتشر کرد و شعبه فمن در تونس را اعلام نمود. پس از انتشار این عکس ها جنجال بسیاری در تونس بپا شد. یکی از آخوندهای دولتی حکم سنگسار او را داد. خانواده امینه او را به یک بیمارستان روانی منتقل کردند و سپس امینه برای مدت کوتاهی پنهان شد. اما در ماه مه امینه پس از آنکه در یک قبرستان در شهر "کایروان" اسم فمن را با اسپری نوشته بود توسط پلیس دستگیر شد.

روز پنجشنبه ۳۰ مه امینه دادگاهی شد. جرم او حمل یک سلاح آتشزا است. طبق قانونی که در سال ۱۸۹۴ تصویب شده است، این "سلاح آتشرا" به اسپری فلفلی اشاره دارد که امینه برای دفاع از خود حمل می کرده است. بعلاوه، او متهم است که به قبرستان توهین کرده است. امینه هم اکنون در زندان بسر می برد. پدر امینه در دادگاه با چشمانی پر از اشک از دختر خود دفاع کرد. او گفت: "من به دخترم افتخار می کنم. او دست به اعمال افراطی زده است، اما اینکار را در دفاع از عقایدش انجام داده است."

جدال میان اسلامیست ها و مردم آزادیخواه، مدافع حقوق زن، سوسیالیستها، جنبش کارگری و سکولاریست در تونس بشدت حاد است. دولت که یک دولت اسلامی "معتدل" است، همزمان با محاکمه امینه در شهر کایروان، کنگره سلفیست ها را در همین شهر ممنوع اعلام کرد. اسلامیست ها متهم به ترور یکی از چهره های سرشناس جنبش چپ و سکولار تونس هستند.

سازمان آزادی زن محاکمه و زندانی کردن امینه تایلر را بشدت محکوم می کند و مردم آزادیخواه و برابری طلب، جنبش کمونیستی و کارگری را بدفاع از امینه و آزادی او فرا می خواند. آزادی بی قید و شرط بیان و ابراز وجود یکی از حقوق پایه ای انسانی و مدنی در جامعه است و هیچ دولتی نباید بتواند این حق پایه ای شهروندان را سلب کند. هیچ مقدساتی اعم از مذهبی، ملی یا غیره نباید مانع آزادی بیان و ابراز وجود انسانها باشد.

سازمان آزادی زن

زنده باد آزادی زن!
سرکوب زن ممنوع!
ستم بر زن موقوف!

۹ ژوئن ۲۰۱۳ – ۱۹ خرداد ۱۳۹۲