.

آعاز هولوکاست اسلامی 

17_Juni 2013

سازمان آزادی زن

 
                                       

 

بیاد می آوریم و نمی گذاریم فراموش شود که گشتاپوی حکومت اسلامی  ريختند در خيابان و هرکسى که بنظرشان قيافه اش مثل مسلمين نبود را گرفتند. کسى شعرى گفته بود، کسى که معلوم بود سوسياليست است، کسى که معلوم بود مدافع حقوق زن است، کسى که بى حجاب راه ميرفت، کسى که از ظاهرش فکر ميکردند چپى است، ميگرفتند ميبردند همان شب ميکشتند. ما ميخواهيم اين را به نسل امروز در ايران و جهان يادآورى کنيم که جمهورى اسلامى که امروز سر کار است محصول يک جنايت بزرگ ضد بشرى است. همان آدمهايى که ٣٠ خرداد ٦٠ به بعد آن قتل و جنايت را سازمان دادند هنوز سياستمداران آن کشورند. . پرونده اينها نزد مردم مفتوح است، پرونده عاملين جنايت ٣٠ خرداد.  روزى خواهد رسيد که مردم ايران و جهان مى نشينند و محاکمه عوامل اين جنايات را تماشا ميکنند. در آن روز دنيا براى صدها هزار قربانى جناياتى که در ٣٠ خرداد ٦٠ و بعد بطور مداوم و سيستماتيک توسط رژیم به قتل زسیده اند اشک خواهد ريخت.
روز ٣٠ خرداد گرد هم می آییم واز مردم آزادیخواه گوتنبرگ انتظار داریم همراه ما آغاز هولوکاست اسلامی را به خاطر آوریم تا این جنایت علیه بشریت فراموش نشود و یک بار دیگر اغلام کنیم که تمام سران حکومت اسلامی به جرم جنایت علیه مردم در ایران باید به محاکمه کشیده شوند.

زمان : پنجشنبه ٣٠ خرداد برابر با 20 ژوئن 2013 ساعت 16.30 تا 17.30
مکان:  برنز پارکن جنب مجسمه یوهانا – گوتنبرگ
مرگ بر جمهوری اسلامی، زنده باد آزادی، زنده باد برابری
سازمان آزادی زن -  گوتنبرگ

اطلاعات بیشتر شهلا نوری با تلفن 0737262622