.

قتل ناموسی در کردستان

04_juli2013

چیمن دارابی


                                       

 

 ناموس و غیرت مسبب جنایات بسیار طی تاریخ بوده اند. این دو واژه در توضیح خشونت و قتل های بسیار به ثبت رسیده اند. زنان فراوانی بدلیل حاکمیت سنن عقب مانده ارتجاعی و اسلام در خون درغلطیده اند و کسی بە فریادشان نرسیده است. هنوز یک سال نشدە کە چهار زن در منطقە مریوان بدست فرد یا افرادی از خانوادە بە فجیعترین وضع بقتل رسیده اند .

 زنی ۳۴ ساله، دارای سه فرزند، بنام ثویبە قادری اهل روستای شای یر توابع کوماسی شهر مریوان قربانی قتل ناموسی شد. طبق گفته مردم روستا ثویبە دو ازدواج اجباری و ناموفق بدون عشق و علاقە داشته است. روز دوشنبە سوم تیرماه ثویبه با مرد مورد علاقەاش فرار میکند. بعد از چندی سرگردانی یک شب بردارانش رد ثویبە را گرفتە و یکی از آنها با ضربات چاقو او را از پا در می آورد و پس از بازگشت به روستا باغرور و افتخار قتل ثویبە را بە مردم روستا اطلاع می دهد.

چهار بردار و همسر ثویبه دستگیر شده اند، اما مردم روستا می گویند که این مردان با هیچ مجازاتی روبرو نخواهند شد زیرا قانون از چنین قتلهایی حمایت می کند .

 قتلهای ناموسی فقط در کردستان رح نمی دهند. در مناطق دیگر ایران یا هر گوشه ای از جهان که سنتهای عقب ماندە ارتجاعی زن ستیز در آن حاکم است، بویژه در محیط های اسلامزده چنین وقایع هولناکی پدیده رایجی است. رژیم اسلامی از روزی که بقدرت رسید، قوانینی بشدت زن ستیز را بر کشور حاکم کرد و سنن عقب مانده و ارتجاعی را در جامعه رواج داد. زنان و دختران در میان اولین قربانیان این نظام زن ستیز اسلامی هستند. علاوه بر رژیم اسلامی، در کردستان ناسیونالیسم کرد در دامن زدن به این سنن و ارزشهای عقب مانده زن ستیز نقشی تعیین کننده دارد.

 باید متحدانە در مقابل این عقب افتادگی و ارتجاع ایستاد. برای پایان دادن بە قتلهای ناموسی و خشونت و جنایت علیه زنان پیش از هر چیز باید به عمر ننگین رژیم اسلامی خاتمه داد. استقرار یک حکومت سکولار که به آزادی زن و برابری زن و مرد احترام می گذارد یک پیش شرط سیاسی مقابله با زن ستیزی و خشونت علیه زنان است. *

ناموس پرستی اسلامی در کردستان عراق قربانی گرفت

نوشین قادری
زهره، یک زن معلم بسیار محبوب در میان شاگردان و همکاران، در شهر چمچمال کردستان عراق بدست شوهرش بقتل رسید. زهره در ساعت یک بامداد در توالت منزلش به شکل فجیعی با سلاح گرم کشته شد. گزارش شده است که زهره برای جلوگیری از اصابت گلوله به سر و صورتش، دستان خود را سپر قرار داده است که بر اثر اصابت گلوله چند انگشت او قطع شده است. *