.

قتل ناموسی در نروژ کشته شدن زن پناهجوی افغانی و گم شدن دختر دو ساله اش

04_juli2013

نوشین قادری


                                       

 

روز چهارشنبه ۱۲ ژوئن یک زن پناهجو افغانستانی در نروژ بقتل رسید و دختر دو ساله اش ربوده شد. گزارش این قتل در سایت پناهندگان منتشر شده است. جسد این زن که برای دیدن دوستانش رفته بود در خانه ای در شهرک "لیونار" «گیرو» پیدا شد. این زن در کمپ پناهندگان "لونگدال" زندگی می کرد و برای دیدن دوستانش به شهر گیرو رفته بود. این زن در تاریخ ۳۰ مارس امسال همراه با دختر دو ساله اش از نروژ تقاضای پناهندگی کرده بود. این مادر و دختر یکبار همراه همسر زن از افغانستان به صورت قاچاقی به اروپا آمده بودند اما در مسیر راه به دلایلی از هم جدا شده بودند. پس از آن، این زن همراه با دخترش به نروژ آمده و تقاضای پناهندگی کرده بود .

بر اساس اطلاعات پلیس نروژ، همسر مقتول ساعت ۸ و ۳۸ دقیقه  روز چهارشنبه در شهر "گیرو" سوار قطار اسلو شده است. پلیس همچنان گفته است که این مرد ساعت ۹ و نیم به اسلو رسیده و پس از یک ساعت توقف در آنجا، با اتوبوس به سوی گوتنبرگ سوئد رفته است .

تاکنون از سرنوشت دختر دوساله خبری در دست نیست. اما طبق اطلاعاتی که پلیس به رسانه ها داده این دختر خرد سال همراه مردی که احتمال میرود پدر او باشد در کپنهاگ دیده شده است. پلیس نروژ شوهر این زن را مظنون اصلی این قتل میداند. از آنجائیکه که شوهر این زن مقیم نروژ نیست، پلیس  هیچ اطلاعاتی در مورد او ندارد و جستجو برای یافتن او با همکاری پلیس کشورهای دیگر در جریان است .

هفته گذشته جسد یک زن پناهجو که اهل کردستان ایران بود در شهر فردریک استات پیدا شد. تقاضای پناهندگی این پناهجو از طرف اداره مهاجرت نروژ رد شده بود و به شکل غیر قانونی در این کشور زندگی میکرد. تاکنون کسی در رابطه با قتل این پناهجو دستگیر نشده است .

درهفت سال گذشته بیش از ۱۰۰ پناهجو از کشورهای مختلف در نروژ به قتل رسیده اند که دهها تن از آنها مهاجرین افغانستانی اند و فقط تعداد معدودی از کسانی که در این قتلها دست داشته اند تاکنون دستگیر شده اند . *

سومین قتل ناموسی در نروژ

نوشین قادری
باز هم توحش و سنت های ارتجاعی و عقب مانده شنیع مردسالاری قربانی گرفت و این بار در نروژ. این دومین قتل ناموسی است که در هفته های گذشته بعد از قتل زن پناهجوی افغانستانی در نروژ اتفاق افتاده است.

طبق گزارشات منتشر شده، روز سوم تیر زنی به نام هلاله خضری توسط همسرش به قتل رسید. هلاله مادر دو فرزند، یک دختر و یک پسر، بود و از ده سال قبل به همراه همسرش در نروژ زندگی می کرد. گفته می شود که هلاله از همسر خود درخواست طلاق کرده بود و باحتمال قوی به همین دلیل به قتل رسیده است. هلاله یکی دیگر از هزاران قربانی زن ستیزی و سنن عقب مانده عشیرتی و اسلامی است. سننی که هر روزه در کشورهای اسلامزده جنایت می آفرینند، اما در بیرون مرزهای این کشورها، در جوامعی که به یمن مبارزات وسیع اجتماعی طی بیش از یک قرن زن ستیزی به مصاف طلبیده شده و بروزات شنیع آن تلطیف شده است نیز کماکان قتل و جنایت می آفریند. *