.

هدیه روحانی به کنشگران ملی - اسلامی حوزه زنان حاج خانم معاون شد !

18_Aug2013

آدر ماجدی

                                       

 

روحانی یک حاج خانم حزب اللهی دو آتشه بنام الهام امین زاده را به پست معاونت حقوقی خود منصوب کرد. باید به کنشگران ملی - اسلامی حوزه زنان تبریک گفت. روحانی به التماس درخواستهایشان وقعی گذاشت. انتخاب وزیر زن، حتی یک نفر بعنوان اشانتیون! از درخواستهای این کنشگران بود. آش اینقدر شور است که سایت "آینده آنلاین" که به جناح باصطلاح "اصولگرا" متعلق است، نوشته که انتخاب این حاج خانم فقط بخاطر زن بودنش بوده و نه موضع سیاسیش! و سایت "جهان نیوز" از طرفداران حداد عادل تیتر زده: "بانوی اصولگرا معاون رئیس جمهور شد." یکی از شاهکارهای این حاج خانم اینست که در سال ۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در رابطه با حقوق زنان را بسیار بهتر از کنوانسیون رفع تبعیض از زنان خوانده است .

حالا باید دید که کنشگران ملی - اسلامی چه واکنشی نشان می دهند. قدردانی می کنند؟ گله می کنند؟ یا فاطمه وار سکوت پیشه می کنند؟