.

در حاشیه اخبار، جنایات جنبش اسلام سیاسی ادامه دارد!

28_sep2013

شهلا نوری


                                       

 

حمله تروریستی به یک مرکز تجاری در نایروبی

هفته گذشته در یک حمله تروریستی در نایروبی پایتخت کنیا دهها نفر کشته و زخمی و به گروگان گرفته شدند. گروه تروریستی و اسلامی "الشباب" مسئولیت این جنایت علیه مردم عادی را بعهده گرفته و میگوید: "این حمله در تلافی مشارکت کنیا در عملیات نظامی در سومالی می باشد". لازم به ذکر است که طی سالهای ۲۰۱۱ – ۲۰۱۲ دست کم ۱۷ حمله تروریستی در کنیا صورت گرفته است .
 
این جنایت و گروگانگیری بر وضعیت اقتصادی مردم محروم کنیا و بخصوص حومه نایروبی بلافاصله تأثیر خواهد گذاشت. زیرا بخش اعظم درآمد این کشور از طریق جلب توریسم تأمین می شود. بیش از ۵۰۰ هزار تا یک میلیون نفر از مردم نایروبی در منطقه خرابه نشین کیبرا زندگی می کنند که بزرگترین و فقیرترین نمونه از نوع خود در آفریقا می باشد !

رسمیت یافتن حق تجاوز پدرخوانده به فرزند خوانده تحت نام "لایحه حمایت از کودکان" !

هفته گذشته لایحه ای به تصویت مجلس شورای اسلامی رسید که بحثهای زیادی در بین خود مرتجعین و قانونگذاران نظام اسلامی را بوجود آورد. طبق این ماده (ماده 25) ازدواج سرپرست خانواده با فرزند خوانده مشروط به حکم دادگاه شد. عده ای بر این نظرهستند که مطرح کردن این نظر قبح آنرا از بین میبرد و عده ای معتقدند که طبق قوانین اسلامی دختر خوانده حکم فرزند را ندارد و بعد از رسیدن به سن بلوغ ناچارا باید به عقد مردهای نامحرم خانواده درآید.

طرح اینگونه قوانین ارتجاعی نشانگر این است که جمهوری اسلامی بعد از 35 سال حکومت هنوز نتوانسته قوانین ارتجاعی و عهد عتیقی اسلامی را تمام و کمال به تصویب مجلس ارتجاع برساند. آنچه در این میان نظرها را بخود جلب کرد تقابل بازار مکاره روحانی چرخانی در آمریکا بعنوان آخوند "اعتدالگرا" با همزمانی تصویب قانونی ضد حقوق کودک است. قانونی که بجز پدوفیلی اسلامی نامی دیگر نمیتوان بر آن گذاشت !

شیوع خرید و فروش مواد مخدر در باشگاهها و آرایشگاههای زنانه !

بنابر اظهارات مسئولین "سازمان پزشکی قانونی" حکومت اسلامی، خرید و فروش مواد مخدر در باشگاههای بدن سازی و آرایشگاههای زنانه نگران کننده است ! نکته جالب و مستتر در درج اینگونه اخبار "ابراز نگرانی" مسئولین حکومتی است که خود بوجود آورنده همه این مصائب و مشکلات هستند. این حکومت خود سازمانده توزیع گسترده مواد مخدر در داخل و خارج ایران است. چه کسی باور میکند که این جنایتکاران "نگران" مصرف مواد مخدر توسط زنان آنهم در باشگاههای بدن سازی باشند؟ واقعیت اینست که مسئولین رژیم تصمیم گرفته اند تا با گسترش تعرض به زنان به بهانه های مختلف، ضعف و ناتوانی خود را "قدرت" نشان دهند. میخواهند حمله ای جدید را به محلهای تجمع زنان سازمان بدهند.  

دامنه درد و رنج مردم ایران تحت حکومت ضد انسانی جمهوری اسلامی آنقدر وسیع است که هیچ افیونی نمی تواند مرهمی بر این درد باشد. این خود رژیم اسلامی است که طی 35 سال گذشته اعتیاد، تن فروشی اجباری تحت نام صیغه، کودکان خیابانی، دختران فراری، بیکاری گسترده و فقر شدید را بر زندگی بیشتر مردم تحمیل کرده است. همه این معضلات و مشکلات را نمی شود با سازمان دادن تعرضی جدید لاپوشانی کرد. این جانیان از مدتها پیش و برای هزارمین بار حمله به لباس و آرایش زنان را سازماندهی کرده اند و حمله به باشگاهها و آرایشگاهها هم بخشی از این پروژه است. فروش مواد مخدر فقط بهانه است. رژیم اسلامی خود افیون است!

مثله دختران و فتوای علی سیستانی

علی سیستانی با صدور فتوایی اعلام کرد "ختنه دختران و زنان را حرام نمی داند". ختنه یا مثله دختران در بیش از 30 کشور جهان انجام میشود و در 70 تا 80 درصد موارد با وسایل غیر بهداشتی! این نوع جنایت و تعرض آشکار به حقوق کودکان تحت عنوان حفظ باکره گی دختران، کنترل تمایلات جنسی آنها تا قبل از ازدواج، و اطمینان دادن به شوهر آینده از جنبه "پاک" بودن دختر زیر نام حفظ سنت و فرهنگ صورت میگرد. این عمل جنایتکارانه هر دلیل مضحکی از جانب مرتکبینش داشته باشد، چیزی جز جنایت و شکنجه در حق کودک و کنترل جنسی آنها از جانب شیوخ نیست. کنترل سکسوالیه زن یکی از پایه ای ترین و مهمترین ارکان همه مذاهب و ادیان است .
 
این عمل ضد انسانی در بخشهائی از استانهای خوزستان، لرستان و کردستان رایج بوده و بخشا هنوز وجود دارد. پدیده جدیدی نبوده که لازم الاجرا بودنش فتوای علی سیستانی را بطلبد! این فتوا اولا دارد به جنایتی رسمیت دینی میدهد و ثانیا در راستای تایید تفکر ارتجاعی ای است که مردم جهان را به "مسلمان"، "یهودی"، "مسیحی" و غیره تقسیم میکند تا سرنوشتشان را بدست مرتجعینی مثل علی سیستانی بسپارد . *