.

در حاشیه اخبار، قتل کودکان در اثر انفجار مین !

20_okt2013

شهلا نوری

                                       

 

خبر زخمی شدن ۷ کودک هشت تا ده ساله در آخرین لحظات روز شنبه ۱۹ اکتبر پخش شد و یکبار دیگر همه افکار عمومی را به سوی ۸ سال جنگ و عواقب آن کشید. مین های تعبیه شده در بسیاری از مناطق جنگی بعد از گذشت ۲۵ سال هر چند وقت یکبار جان انسانهای رهگذر را می گیرد. انسانهایی که مشغول کشاورزی، دامداری، کول بری و در حادثه اخیر کودکان در حالی بازی هستند.

مین ها قدرت تشخیص ندارند
گفته میشود جمع آوری مین های کار گذاشته شده در سراسر جهان بیش از هزار سال طول خواهد کشید و ۳۰۰ میلیارد دلار هزینه خواهد داشت .

در حال حاضر کشورهای مصر، ایران و افغانستان دارای بیشرین اراضی آلوده به مین در سراسر جهان هستند. حدود ۴۲۰۰۰ کیلومتر مربع از اراضی ایران آلوده به مین های زمان جنگ است .

مین ها قدرت تشخیص ندارند. نظام جنایتکار اسلامی نه تنها مین های بجا مانده از زمان جنگ را خنثی نمی کند بلکه مین های جدیدی تولید و در مرزهای کشور جهت حفظ امنیت مناطق مرزی تعبیه می کند. بر همین اساس بخشهایی از مرزهای ایران - افغانستان، پاکستان و عراق مین گذاری شده است. زندگی مردم محروم مرزهای ایران در کنار دیگر فجایع جنایات تاریخ ۳۵ ساله عمر رژیم اسلامی یک تراژدی غیر قابل توصیف است .

خود سوزی سحر کریمی در مریوان

امروز یک زن ۱۸ ساله به نام سحر کریمی در شهرکی در اطراف مریوان دست به خودکشی زد. او خود را آتش زد تا نشان دهد با ازدواج اجباری نمی تواند کنار بیاید. خود را آتش زد تا همه بدانند که برخلاف میلش او را وادار به داشتن رابطه جنسی با مردی کرده اند که دوستش نداشته است.  خود را به آتش کشید تا نشان دهد خانواده اش با طلاق او مخالف بوده اند. خود را سوزاند تا اجازه ندهد بدست خانواده خود کشته شود. این است زندگی میلیونها دختر جوان در ایران !

ما صدای او را شنیدیم و از این طریق به گوش مردم برابری طلب ایران و جهان می رسانیم. ما از این طریق اعلام می کنیم که راه نجات واقعی از ستم سیستماتیک دولتی و ستم مذهبی و مردسالارانه اسلامی خودکشی نیست. باید مبارزه جمعی علیه کلیت ارتجاع سیاه مذهبی و تمامی اشکال ستم بر زن را سازمان داد . *