.

کلاه شرعی تجاوز به دختر خوانده !

11_okt2013

آدر ماجدی

                                       

 

اخیرا مجلس رژیم اسلامی قانونی بتصویب رسانده که طبق آن پدر خوانده می تواند با دختر خوانده خود ازدواج کند. شورای نگهبان این قانون را مطابق شرع اسلام تشخیص داد و در روز ۱۰ مهرماه رسما آنرا تائید کرد. طبق معمول روش و سنت این رژیم و شرع اسلام قانونی که عملا تجاوز و سوءاستفاده جنسی از دختر بچه ها، و قربانیان این نظام ستم و سرکوب را شرعی و قانونی اعلام می کند، تحت عنوان لایحه "حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست" معرفی و دسته بندی شده است. فقط حاملین یک بینش و ایدوئولوژی بیمار می توانند، پدوفیلی و سوءاستفاده از ضعیف ترین و ضربه پذیرترین اقشار جامعه را تحت عنوان "حمایت از کودکان…" معرفی کنند.

با یک تیر دو یا چند نشان !
طبق این قانون از این پس حاج آقاها، آخوندها، و هر ننه قمر بیمار اسلامی که دستش بدهنش می رسد، با شکار زنان محروم، زحمتکش و تهیدست بیوه، مطلقه یا صیغه شده صاحب فرزند، صاحب دو یا چندین طعمه جنسی در سنین مختلف خواهد شد. مادر دست از همه جا کوتاه را بعقد در می آورد و باین ترتیب اتوماتیک ویزای شرعی تجاوز به دختران او را نیز کسب می کند. این قانون برسمیت شناسی برده داری در قرن بیست و یک است. شورای نگهبان گفته که این قانون با شرع اسلام منافاتی ندارد. این کاملا صحیح است. اسلام تجاوز به کنیز و اسیر را صواب تشخیص داده است. محمد هر زنی را که می خواسته است، با یک وحی خدایی برای خود حلال می کرده است. آخرین ازدواجش هم که با یک دختر بچه ۶-۷ ساله بوده است. از چنین دین و ایدولوژی انتظاری بیش از این نمی توان داشت. این عین شرع اسلام است. و از این رو است که باید کوشید آنرا به حاشیه جامعه راند. بحث بر سر تطابق این قانون با اسلام نیست، بحث بر سر اینست که اسلام با دنیای امروز تطابق ندارد؛ بحث بر سر اینست که تصویب چنین قانون کثیفی را نباید تاب آورد.

کلاه شرعی برای تجاوز !
این قانون عملا کلاه شرعی بر سر تجاوز به کودکان در محیط خانه است؛ رواج و عادی سازی پدوفیلی و سوءاستفاده جنسی از دختر بچه ها در محیط خانواده است. شهلا نوری نکته قابل تعمقی را در صحبتی یادآور شد، این تجاوزات فی الحال بوفور بوقوع می پیوندد، این قانون تصویب شده است تا این افتضاح رایج را آبرو بخشد. حتما تعداد دخترانی که در نتیجه تجاوز پدر خوانده حامله شده اند، به آن میزان رسیده است که فسیل های از گور برخاسته محمدی، مجبور به تصویب چنین لایحه ای شده اند. معلوم نیست خود این دایناسورهای درون مجلس چند تا کودک بی گناه را این چنین مورد تعرض قرار داده اند؟ اشتباه نباید کرد، این همان رژیمی است که به دختران جوان و نوجوانی که بجرم "مخالفت با رژیم اسلامی" در دهه ۶۰ دستگیر می شدند، پیش از اعدام تجاوز می کرد و با کمال وقاحت به خانواده های دردمند آنها تبریک می گفت. سردمداران این رژیم، در راس آن امامشان خمینی کسانی هستند که در کتابهای "بسیار عمیق و تحقیقی" شان در مورد رفع و رجوع داشتن سکس با انواع و اقسام حیوانات، از گاو و گوسفند تا سگ و شتر، و توجیه سکس با "محارم" در یک شرایط فوق العاده سوررئالیستی صفحه سیاه کرده اند: مثلا اینکه "اگر زلزله شد، سقف ریزش کرد و مردی از طبقه بالا به پایین پرتاب شد و در این پرتاب، دست بر قضا روی عمه اش فرود می آمد و با او رابطه سکسی برقرار کرد، چگونه گناهی مرتکب نشده است و این "زنا با محارم" را می توان توجیه کرد!" این عین اسلام و تفکرات بیمار حاملین آنست.

اسلام و رژیم اسلامی را نمی توان تعدیل و اصلاح کرد. باید رژیم اسلامی را سرنگون کرد و در اجتماع سدی محکم در مقابل آسیب رسانی اسلام به جامعه ایجاد کرد. در یک جامعه آزاد، برابر و مرفه، پایه های رشد و باز تولید افکار بیمار و خرافی اسلامی از میان خواهد رفت و زمینه برای جانشینی خرافات پدوفیلی، کودک آزاری، زن ستیزی، حیوان آزاری و هر نوع بینش بیمار گونه دیگری که از اسلام نشات گرفته است کاملا مهیا خواهد شد. مردم ایران تشنه چنین جامعه ای هستند. از این رژیم بیزارند؛ جنبش های اجتماعی مدرن و آزادیخواه، جنبش آزادی زن، خلاصی فرهنگی، سکولاریسم و ضد مذهب در جامعه ایران قوی و ریشه دارند. باید این جنبش ها را علیه این رژیم سیاه سازمان داد. *