.

اعتیاد و از هم پاشیده شدن جامعه !

11_okt2013

شهلا نوری

                                       

 

در میان اخبار هفته گذشته یک خبر دردناک منتشر شده بود که ظاهرا توجه ای به آن جلب نشد. تیتر خبر این بود: "نوزاد پنج ماهه توسط والدینش کشته شد!" در توضیح خبر آمده بود: "والدین سنگ دل برای فرار از گریه های نوزاد معصوم ابتدا او را مورد ضرب و شتم قرار دادند و وقتی کودک بی گناه آرام نگرفت با قرار دادن دستمال کاغذی در دهان کودک او را راهی دنیای دیگر کردند ."

پنهان کاری آگاهانه
برجسته نکردن مسئله اعتیاد این پدر و مادر جوان و اشاره به سنگ دل بودن آنها در این گزارش از مهارتهای ویژه خبرنگاران نان به نرخ روز خور در رژیم اسلامی است. در کل این گزارش یک صفحه ای فقط در یک جمله کوتاه به مسئله اعتیاد این پدر و مادر اشاره شده است. اعتیاد، سالهاست که به یک معضل اجتماعی بسیار گسترده در ایران بدل شده است. تمام مردم بنوعی از این معضل متاثرند. خبرنگار تلاش می کند تا با وارونه جلوه دادن چهره جنایتکاران واقعی و توضیح واضحات در مورد تلاش پرسنل بیمارستان عمق تراژدی مستتر در اینگونه حوادث را پنهان کند .

ابعاد اعتیاد آنچنان وسیع است که عملا شکل یک اپیدمی را پیدا کرده است. طبق اعترافات سران رژیم اسلامی آمار اعتیاد به مواد مخدر و بخصوص شیشه در میان زنان، کودکان و مردم فقیر و محروم آنچنان وسیع است که باید منتظر یک فاجعه بزرگ انسانی بود. آسیب های منتج از اعتیاد با پایین آمدن سن اعتیاد، بسیار وحشتناک تر شده است. رواج گسترده اعتیاد  نتیجه مستقیم سیاستهای این رژیم قرون وسطایی است. سپاه پاسداران اصلی ترین عامل قاچاق و فروش مواد مخدر است. بعلاوه سرکوب خشن و حجاب سیاه اختناق بر تمام ابعاد زندگی مردم، آنها را، بویژه نسل جوان را بیش از پیش به استفاده از مواد مخدر سوق می دهد .

رژیمی که دست در دست مافیای مواد مخدر و قاچاق  کودکان و زنان جامعه را به قهقرا کشیده است. رژیمی که طی بیش از سه دهه تحمیل فقر و فلاکت احساس خوشبختی و امید احساس حرمت داشتن را ازمیلیونها انسان پیر و جوان در ایران اسلامزده سلب کرده است. سران این رژیم که روزانه فرمان قتل تعدادی از شهروندان ایران را به جرم پخش مواد مخدرصادر می کنند و آنها را در محوطه زندان یا در ملأ عام به دار می کشند، خود مسبب اصلی ایجاد شبکه های جهانی قاچاق مواد مخدر هستند .

توصیه می کنم برای آشنایی با یک موضع انسانی و اصولی در مورد مبارزه با اعتیاد به مواد مخدر به برنامه یک دنیای بهتر در لینک زیر رجوع کنید :

http://www.hekmatist.org/maghalat/60-mansourhekmat/3277-