.

قتل یک دختر دانشجو در همدان

20_okt2013


 
                                       

 

چند روز پیش همراه با خبر اعتراض دانشجویان همدان، خبر کشته شدن یک دختر جوان در خوابگاه دانشگاه نیز انتشار یافت. دانشجویان در مقابل دانشگاه پزشکی تجمع کرده و خواهان پاسخ روسای دانشگاه به علت مرگ سحر چوبینی دختر ۱۹ ساله دانشجوی رشته پرستاری بودند. ابتدا مسئولین دانشگاه علت مرگ را خودکشی اعلام کردند. اما سپس آشکار شد که سحر بقتل رسیده است. یکی از همکلاسی های سحر گفته که  دستان سحر شکسته و ضربه به جمجمه اش خورده است. اعلام شده که سحر ساعت ٥ صبح به قتل رسیده و ساعت ١١ جسدش را پیدا کرده اند. ظاهرا سحر در خوابگاه تنها بوده و اکثر آشنایان او به مسافرت رفته بودند. از شواهد بر می آید که  سحر را با وارد آوردن ضربه کشته و بعد حلق آویز کرده اند تا قتل را مخفی کنند. طبق آخرین اخبار اعتراض دانشجویان کماکان ادامه دارد.

سازمان آزادی زن صمیمانه به خانواده و دوستان سحر تسلیت می گوید. باید کوشید تا مسبب قتل این دختر جوان را یافت . *