.

گزارش تظاهرات علیه اعدام در نروژ

17_Nov 2013

سازمان آزادی زن

 
                                       

 

روز شنبه برابر با 9 نوامبر 2013 در اسلو پایتخت نروژ تظاهرات و راهپیمایی باشکوهی بر علیه موج گسترده اعدامها در ایران برگزار شد. فعالین حزب کمونیست کارگری ایرن - حکمتیست، حزب کمونیست کارگری ایران و دیگر جریانات چپ و آزادیخواه علیه موج اعدامهای دولت "اعتدال و امید" روحانی در این تظاهرات شرکت کردند. سازمان آزادی زن نیز از این فراخوان حمایت کرده و در آن شرکت داشت.

تظاهرات از ساعت 13 در جلو سفارت رژیم جمهوری اسلامی آغاز شد. سخنرانیهایی با مضمون علیه اعدام و جنایات جمهوری اسلامی به زبانهای مختلف انجام شد. از طرف حزب کمونیست کارگری ایران - حکمتیست ناصر مرادی دبیر تشکیلات خارج حزب سخنرانی کرد. تظاهرات با شعارهای "مرگ بر جمهوری اسلامی"، "مرگ بر رژیم ضد زن"، "زندانی سیاسی، کارگر زندانی آزاد باید گردد"، و شعارهایی به زبان نروژی ادامه یافت. راس ساعت 14 پلیس حاضر در محل مانع از ادامه تظاهرات شد. به همین دلیل تظاهر کنندگان به سمت وزارت امور خارجه نروژ دست به راهپیمایی زدند. در طول مسیر شرکت کنندگان با سر دادن شعار علیه جمهوری اسلامی و در دفاع از مبارزات آزادیخواهانه مردم در ایران توجه مردم را به اعتراض خود جلب میکردند.

همچنین در جلو وزارت امور خارجه نروژ سخنرانی و شعارهایی با زبان نروژی انجام گرفت. تظاهر کنندگان خواستار بسته شدن سفارت رژیم صد هزار اعدام در اسلو شدند. این تظاهرات و راهپیمایی باشکوه کمونیستها و آزادیخواهان در ساعت 15 پایان یافت. سازمان آزادی زن به تمامی سازماندهندگان و فعالین و مردمی که در این تظاهرات و راهپیمایی شرکت کردند خسته نباشید میگوید.

                                         سازمان آزادی زن - واحد نروژ
16 نوامبر 2013