.

گرامیداشت 8 مارس تعرضی مهم به رژیم زن ستیز اسلامی !

26_Jan 2014

سیاوش دانشور

                                       

 

خانم "دکتر مریم حاج عبدالباقی" که با عنوان "پژوهشگر علوم قرآنی" در سایت روحانی نیوز معرفی شده است، اولویت‌های مسایل زنان در دولت روحانی را برشمرده است. از این فعلا میگذریم که قرآن چطور به "علم" تبدیل شد و این حاج خانم هم پژوهشگر آن.

روحانی در وعده های انتخاباتی اش از جمله بر تشکیل وزارت زنان تاکید کرد. بدنبال این وعده روحانی، حاج خانمهای حکومتی که از مقام خود ناراضی هستند و میخواهند در "سطوح مدیریتی" حافظ جمهوری اسلامی و نظام آپارتاید باشند، خود را برای ریاست پست های وزارتخانه موعود آماده میکنند. مریم حاج عبدالباقی "فعال و پژوهشگر علوم قرآنی"!؟ کار این وزارتخانه هنوز تاسیس نشده را اینگونه تشریح کرده است:

"در صورتی که وزارتخانه ویژه امور مسایل زنان ایجاد شود، باید بر این مسئله اذعان داشته باشد که زنان با پذیرفتن هرکدام از مناسبات اجتماعی نباید خدشه ای به نقش همسری و مادریشان وارد شود".

این خانم حزب اللهی که میداند در ایران چه خبر است و حتی توحش آپارتاید ضد زن نتوانسته زنان را در کنج خانه نگهدارد و به آشپزخانه و "مادری" کردن محدود کند، میداند که علیرغم محدودیتهای شدید و سرکوب مستمر هر روز زنان خود را به جمهوری اسلامی تحمیل میکنند، بدتر از حاج آقاهای ضد زن میگوید اجرای به نحو احسن وظیفه "مادری" و "همسر داری" تنها راه بالابردن "توانائی زن" در جامعه است! ایشان یا متوجه نیست و یا خود را به نفهمی میزند که چرا سن ازدواج در ایران هر روز بالاتر میرود؟ چرا ترجیح بسیاری از زنان زندگی مستقل اقتصادی است و تن به مناسبات سنتی نمیدهند؟ چرا تحصیل و کار و در جامعه بودن اولویت زنان است و نه خانه داری و همسرداری؟ چرا آمار طلاق مثل تورم اقتصادی هر روز بالا میرود؟ نمیداند در جامعه چه خبر است و مردم چطور زندگی میکنند؟ میداند و مشکل اش همین هاست.

این "پژوهشگر" مرتجع ضد زن البته به اینها قناعت نمیکند و وظایف اقتصادی در خانواده را هم برای زنان لیست میکند. میفرمایند:

"زن می تواند در مقوله اقتصاد مقاومتی نقش فعالی را ایفا کند... برای مثال زن می تواند در خانه بسیاری از فعالیت های اقتصادی را برعهده بگیرد و یا زمینه ساز شکوفایی اقتصادی باشد هم به لحاظ الگوی مصرف و هم تربیت و اصلاح الگوی مصرف".

واقعا باید به این خانم یک جایزه اسکار اقتصاد اسلامی بدهند! شعار "اقتصاد مقاومتی" خامنه ای طرح نشده شکست خورد و توافقات ژنو و تلاش برای تخفیف وضعیت فلاکتبار اقتصادی جمهوری اسلامی مهر این شکست است. شعاری که قرار بود در مقابل فشارهای تحریم اقتصادی و کمبودهای اقتصادی بایستد. حالا این خانم با "یافتم یافتم" به زنان و خانواده های محروم میگوید که مضاف به کشتی گرفتن هر روزه با غول فقر، زنان باید سیاست اعمال ریاضت اقتصادی در خانواده را راسا بعهده بگیرند و با ترویج قناعت و تحمل گرسنگی بیشتر به "اصلاح الگوی مصرف" رو بیاورند! توصیه میکند که زنان مضاف بر "همسر داری" و "آشپزی" و "مادری" باید در خانه به کار اقتصادی روبیاورند. این متفکر اقتصادی میفرماید:

"کار در خانه به روش سنتی کارهای دست، بافتنی، خیاطی و... یا به شیوه مدرن کار با کامپیوتر، تایپ، طراحی سایت، تدریس مجازی و... کارهایی هستند که امروزه موقعیت انجام آن در منزل فراهم شده است. زنان در کنار اینکه خانه را به عنوان یک سنگر و پایگاه نگه می دارند، برای حفظ اقتصاد جامعه باید نگاه جدی به خانه داشته باشند". بارک الله! واقعا این حاج خانم دست خود خامنه ای و روحانی را از پشت بسته است!

حاج خانم "پژوهشگر علوم قرآنی" حرفهای عجیب و غریب دیگری هم میزند. مثل اینکه هر خانواده تلاش کند با اعضای فامیل "معامله پایاپای" داشته باشد! پیشنهاد میکند همه امور را در همان فامیل و خانواده بجای جامعه پیش ببرند و مثلا: "یک NGO تشکیل دهند، برای مثال یکی وکیل خانوادگی، دیگری پزشک خانوادگی یا مشاور خانوادگی و..."! این خانم فکر میکند مردم در عهد بوق زندگی میکنند و میشود اقتصاد و امور اجتماعی و حقوقی و پزشکی و غیره را طایفه ای پیش برد و "معامله پایاپای" فامیلی داشت!

حاج خانم دانشمند البته به اینها رضایت نمیدهد و میخواهد زنان راسا در سنگر خانه در "جنگ نرم" علیه دشمن هم شرکت کنند. یعنی خودشان علیه دیگر اعضای خانواده یا فرزندانشان نقش گروه های اوباش خیابانی را ایفا کنند تا "کیان خانواده" توسط دشمن تهدید نشود.

این چرندیات سرهم میشود که نهایتا گفته شود امر وزارت زنان که قرار است ایجاد شود چیزی جز بعهده گرفتن نقش لات و لمپن های اسلامی و سرکوبگر خیابانی برای کنترل زنان نیست. میگوید در جامعه "امنیت زنان" دو بعد دارد که باید تقویت شود. این دو بعد اینهاست: "یکی غیرت اجتماعی (غیرت مردان) و دیگری حیا و عفاف و حجاب زنان"! ناله سر میدهد که در این دو بعد ضعیف هستند. یعنی نه مردان رفتار آخوندها و حاج آقاها را دارند و نه زنان اهمیتی به حجاب و عفاف میدهند و لذا باید این دو بعد "تقویت" شود.

واقعا انسان از این همه تحجر انگشت بدهان میشود. اما آنچه این حاج خانم میگوید و قرار است دولت روحانی آنرا متحقق کند، چیزی جز سیاست حکومت آپارتاید اسلامی از ابتدا تاکنون نبوده و شکست همین سیاستهاست که موجب آه و ناله ایشان و "وا اسلامای" خیل آخوندهای شده است. من تردید دارم که این خانم جرات کند در خیابان و یا دانشگاهی و جائی عمومی از این حرفها بزند و توسط مردم هو نشود یا حجابش را از سرش نکشند! انگار زمان ۱۴۰۰ سال عقب برگشته و یکی از قبیله قریش را آورده اند در دنیای قرن بیست و یکم ایران حرف میزند. ایشان البته حکومتی است و "پژوهشگر علوم قرآنی" و از این "علم" نباید انتظار داشت چیز دیگری بجز این ترهاتی که این خانم میگوید درآید. خوب است فمینیست های اسلامی، خانم هائی که "جنبش مطالباتی" راه انداختند، امثال سهیلا وحدتی و کسانی که با نوشتن نامه سرگشاده چشم به روحانی برای "احقاق حقوق زن" دوخته اند، حرفهای این حاج خانم را در اتاقشان بعنوان جوهر دولت "اعتدال و امید" قاپ کنند.

ارتجاع اسلامی ضد زن در ایران دارد نفسهای آخرش را میکشد و این زجه های مردانه-آخوندی- اسلامی برای به کنج منزل راندن زنان و تبلیغ عقاید کثیف مردسالار و ضد زن جائی در میان اکثریت عظیم جامعه ندارد. اینها هستند چون هنوز جمهوری اسلامی هست. این تبلیغات را البته هیچ انسان معمولی و پا رو زمین جدی نمیگیرد. روزی که مهارهای قدرت شل شود، این خانم و شرکا جزو اولین کسانی خواهند بود که "سنگر خانه" را رها کرده و با دزدیهای نجومی شان عازم کشورهای "غیر اسلامی" خواهند شد. کار شما فی الحال تمام شده است. این ضجه ها بیانگر اینست که جنبش آزادی زن در زمین اسلام شکست تان داده است. آه و ناله های شما قابل درک است هرچند که به بهانه بحث وزارت زن برای هزارمین بار طرح شود. *

2014-01-26