.

برگزاری جلسه بمناسبت روز زن در گوتنبرگ

2_mars 2014

سازمان آزادی زن

 
                                       

 

روز شنبه اول مارس در گوتنبرگ، کنفرانسی بمناسبت روز جهانی زن برگزار شد. سخنرانان این جلسه آذر ماجدی از سازمان آزادی زن و مینا احدی از فتنه، جنبش برای رهائی زن بودند. کریم نوری رئیس جلسه و از فعالین سازمان آزادی زن ضمن خوش آمد به شرکت کنندگان و تبریک روز زن جلسه را آغاز کرد . در ادامه نوشین قادری پیام خانم آمینه مرادی مادر زانیار مرادی به کنفرانس را قرائت کرد. در این پیام ضمن تبریک روز زن و قدردانی از تلاشهای آزادیخواهان برای ممانعت از اعدام، دعوت شده بود که کاری کنیم که هیچ کسی اعدام نشود و هیچ مادری در انتظار خبر به قتل رسیدن فرزندش نباشد.

نشست با سخنرانی آذر ماجدی و مینا احدی ادامه یافت. موضوع جلسه، "جنبش آزادی زن در منطقه در تقابل با اسلام سیاسی، ملزومات پیشروی کدامند؟" بود. آذر ماجدی ضمن بررسی وضعیت منطقه به تقابلهای اساسی از جمله تقابل جنبش آزادی زن با اسلام سیاسی پرداخت و با اشاره به شکست پروژه "اسلام معتدل" دول غربی بعنوان آلترناتیوی برای مردم بپاخواسته در منطقه و عروج جنبش برابری زن و مرد، به عرصه های نبرد سیاسی و طبقاتی در این کشورها و مشخصا بزیر کشیدن جمهوری اسلامی و شکست و پس راندن جنبش اسلامی تاکید کرد. مینا احدی به جایگاه و نقش اسلام در زندگی روزمره زنان در خانواده و جامعه و سرکوب و تحمیل بیحقوقی مستمر به زنان پرداخت. مینا احدی با اشاره به نقش اسلام و مذهب در کشمکشهای سیاسی، جایگاه مبارزه برای سکولاریسم در این جدالها، به اهمیت تقابل قاطع جنبش آزادی زن با اسلام و جنبش اسلامی پرداخت.

در ادامه جلسه با اظهار نظر و پرسش و پاسخ حضار ادامه یافت. شرکت کنندگان با شور و علاقه بسیار در بحثی زنده و شاداب در جلسه دخالت داشتند و مباحثی از قبیل رابطه سرمایه داری و ستم بر زنان، نقش اسلام در زندگی فردی زنان در جامعه، سرکوب حکومت اسلامی و تقابل زنان، حجاب و جایگاه آن برای جنبش اسلامی، اهمیت رهبری سیاسی در ایران، نقد سیاستهای فعالین جنبش ملی اسلامی در زمینه مسئله زن بعنوان سوپاپ اطمینان جمهوری اسلامی، اشکال اعتراضی و ماهیت آن، و ... اظهار نظر و سوالاتی را طرح کردند. جلسه بمدت بیش از چهار ساعت با شور و علاقه بطول انجامید.

سازمان آزادی روز زن را به زنان و مردان آزاده تبریک میگوید و آزادیخواهان و برابری طلبان را به برگزاری باشکوه روز جهانی زن فرامیخواند.

زنده باد 8 مارس روز جهانی زن!
سازمان آزادی زن
2 مارس 2014

عکسها
https://www.facebook.com/karim.savalan/media_set?set=a.745216705490404.1073741837.100000062435772&type=1