.
اعدام فتل عمد دولتی است!
15-September-2007
روز ۱۰ اکتبر برابر با 18 مهر، روز جهانی علیه اعدام در جهان است.
 
                                       

 

زنان و مردان آزادیخواه! 

 روز ۱۰ اکتبر برابر با 18 مهر، روز جهانی علیه اعدام در جهان است. 

 سازمان عفو بین الملل، ائتلاف جهانی علیه اعدام و همچنین تعدادی  از "ان جی او" ها قطعنامه ای را به مجمع عمومی سازمان ملل در ۱۰ اکتبر مبنی بر توقف اعدام در سطح جهان ارائه خواهند کرد.

 این اقدام گامی موٽر در جهت لغو قانونی "مجازات اعدام" در سطح جهان بخصوص ایران است.

 جمهوری اسلامی ،جمهوری  اعدام و کشتار فقط در شش ماهه گذشته بیش از 204 نفر را به دار آویخته است.

باید جلوی این بربریت قرون وسطایی را گرفت! باید متحد و همصدا بر علیه زندان و شکنجه و اعدام ایستاد.

 سازمان آزادی زن واحد گوتنبرگ ، سوئد در حمایت از این کمپین جهانی بمنظور گسترش مبارزه علیه اعدام در آکسیون روز 10 اکتبر که  در شهر گوتنبرگ ترتیب داده شده است، شرکت خواهد کرد واز تمامی شما نیروهای آزادیخواه، انساندوست، و پیشرو میخواهید که دراین روز متحدانه علیه اعدام بمیدان بیایند.

زنده باد آزادی

 زنده باد برابری

زنده باد سکولاریسم

سپتامبر200715

www.azadizan.com

shahla.n@bredband.net

0737262622