.
یادداشت سردبیر!
15-September-2007
پروین کابلی
                                       

 

آزادی جنسی، یک خواست به حق جنبش برابری طلب!

این روزها سرنوشت پگاه امام بخش لزبین ایرانی تبار در انگلیس توجه اذهان عمومی و سازمانهای حقوق بشر را به خود جلب نموده است. در خواست پناهندگی پگاه رد شده و قرار است که روز 27 اوت به ایران باز گردانده شود. باید از حق پناهندگی پگاه دفاع نمود و اجازه نداد که وی به جهنم جمهوری اسلامی بازگردانده شود. بازگشت پگاه به معنای مرگ وی میباشد.

دفاع از پگاه تنها دفاع از حق انتخاب محل سکونت نیست. بلکه دفاع از حق انتخاب چگونه زیست هم هست. آزادی داشتن رابطه‌ی جنسی بدون قید و شرط برای برزگسالان یک خواست جنبش برابری طلب است. اینکه در ایران اسلامی ضوابط داشتن سکس بر ا ساس قوانین شریعت است یک تلاش مزبوحانه رژیم برای سرکوب ابتدائی ترین خواست انسانهاست. آمار قتلهای ناموسی، فرار دختران جوان، رابطه خارج از ازدواج (که مجازات سنگسار دارد)، ظهور علنی همجنسگرایان (که حتی منجر به اعدام آنها هم میشود) و داشتن سکس قبل از ازدواج همه و همه نشان از آن است که علیرغم تلاش برای اسلامیزه کردن جامعه، سکس و ایجاد رابطه‌ جنسی بر اساس یک انتخاب آزاد به عنوان یک حق انسانی را نمیتوان با هیچ قانون و شریعتی سرکوب کرد. آزادی جنسی و رهائی جنسی یک خواست برحق جنبش برابری است. از این خواست باید به روشنی دفاع کرد و در مقابل قوانین ارتجاعی و سنت‌های عقب مانده و عصرحجری و باورهای پدرسالارانه باید ایستاد و با آنها مقابله نمود.

دفاع از پگاه دفاع از این خواست است. سازمانهای دفاع از حقوق بشر و زنان باید در همبستگی با جنش برابری طلب از خواست آزادی جنسی در ایران دفاع کرده و همزمان به دفاع از پگاه بپردازند.

سازمان آزادی زن در تلاش برای نجات پگاه همراه دیگر سازمانهای دفاع از حقوق بشر همه انسانهای آزادیخواه را به این کمپین فرا میخواند. همچنین در این رابطه پتیشنی اعتراضی در آدرس زیر را میتوان امضا نمود.

http://www.petitiononline.com/pegah/petition.html

و دیگر اینکه،

این هفته مصاحبه ای دارم با آذر ماجدی. در این مصاحبه آذر ماجدی رئیس سازمان آزادی زن به تفسیر بیشتری در رابطه با دیدگاه های خود به نقد و بررسی جنبش زنان می پردازد. دنباله این مصاحبه را در شماره آینده ملاحظه خواهید کرد. اما تلاش من این خواهد بود که با کسان دیگری که در رابطه جنبش برابری طلب در ایران صاحب نظر هستند صحبت کنم. امیدوارم بتوانیم در شماره های آینده به این هدف برسیم. از همین جا از همه این دوستان برای شرکت در این مصاحبه ها و میزگردها دعوت میکنم.