.
برنامه No to Political Islam بتاریخ ۹ فوریه
09-Feb-2006
آذر ماجدى

دراین برنامه آذر ماجدی در گفتکو با مریم نمازی سردبیر نشریه WPI Briefing، روی براون رئیس International Humanist and Ethical Union و حمید تقوایی، لیدر حزب کمونیست کارگری، مساله کاریکاتور های محمد، هیاهویی که در کشورهای اسلام زده براه افتاده و آزادی بیان را به بحث و تحلیل میگذارد:

آیا چاپ این کاریکاتورها باید ممنوع شود؟
آیا عذرخواهی لازم است؟
نقش اسلام سیاسی و دولت های اسلامی در براه افتادن این هیاهو چیست؟
آیا باید بر آزادی بیان محدودیتی اعمال شود؟
وقتی آزادی بیان موجب تحریک و آشوب میشود، چه باید کرد؟
این سوالات و سوالاتی دیگر دراین برنامه به بحث گذاشته میشود.

بعلاوه بهرام سروش از کمیته بین المللی همبستگی کارگری آخرین اخبار مربوط به اعتراض کارگران شرکت واحد، کمپین بین المللی همبستگی با کارگران، و فراخوان اخیر کنفدراسیون آزاد اتحادیه های کارگری در همبستگی با کارگران ایران را به اطلاع بینندگان میرساند.

این برنامه را میتوانید در کانال جدید یا روی سایت http://www.newchannel.tv/NoToPolitical-Islam.htm ببینید.
سوالات و نظرات خود را برای آذر ماجدی ارسال کنید: azarmajedi@yahoo.com