علیه حضور علنی عوامل رژیم جمهوری اسلامی در سوئد زیر لوای خدمات کنسولی
2009

انعکاس وسیع خبر اعتراض اپوزیسیون رژیم اسلامی علیه حضور علنی عوامل سفارتخانه رژیم در مالمو

در پی گزارش ت ت ( TT)بزرگترین آزانس خیری اسکاندیناوی علاوه بر صدها سایت خبری که بصورت RSS خبرهای این آژانس را پخش می کنند دهها روزنامه سوئدی خبر اعتراض را بر علیه جمهوری اسلامی درج کردند.

متن اطلاعیه خبری شهلا نوری مسئول سازمان آزادی زن در سوئد به آژانس خبری سراسری سوئد در 22 آپریل2009

شهلا نوری : مصاحبه با TT

گرازشی تصویری از اعتراض به حضور عوامل جمهوری اسلامی در مالمو سوئد


گرازشی کوتاه تصویری فرار مفتضحانه عاملان رژیم جنایت کار اسلامی


گرازشی تصویری از دو روزی که گوتنبرگ سوئد را تکان داد


انعکاس وسیع خبر اعتراض اپوزیسیون رژیم اسلامی علیه حضور علنی عوامل سفارتخانه رژیم در گوتنبرگ سوئد

اطلاعیه مطبوعاتی شماره یک