جدید ترین شماره نشریه آزادی زن
آزادی زن شماره 55l
بیانیه


سخنرانی آذر ماجدی
 

به کمپین ما برای آزادی فعالین حقوق زن بپیوندید!

سازمان آزادی زن برای آزادی این فعالین و تحت فشار گذاشتن رژیم اسلامی در سطح بین المللی کمپینی را به پیش میبرد.  برای اعتراض به رژیم اسلامی و پیوستن به کمپین آزادی این فعالین پتیشن زیر را امضاء کنید:

Free all women activists now in Iran

سازمان آزادی زن

سازمان آزادی زن : فعال کمونیست مدافع حقوق زن در کردستان عراق به قتل رسید !

سازمان آزادی زن ضمن ابراز انزجار از این جنایت وحشیانه، از کلیه انسان های آزادیخواه و برابری طلب و از سازمان های مدافع حقوق زن و انسان دوست میخواهد که قویا این جنایت را محکوم نمایند و خواهان پیگیری، بازداشت و مجازات قاتلین نحله حسین توسط دولت کردستان شوند.

به گروگان گرفتن فعالین جنبش حقوق زن را قاطعانه محکوم می کنیم!

سازمان آزادی زن به اسارت کشیدن و به گروگان گرفتن فعالین جنبش حقوق زن را قاطعانه محکوم می کند. ما اعلام می کنیم که  تنها راه خلاصی از این شرایط، تداوم و گسترش اعتراض و مقابله با سرکوب این رژیم زن ستیز است.

هفت نفر از فعالین بازداشت شده  آزاد شدند!

اطلاعیه : سازمان آزادی زن
سازمان آزادی زن : آزادی نگین شیخ الاسلامی با قید وثیقه!

ما ضمن ابراز خوشحالی از آزادی نگین تمامی آزادیخواهان و مدافعین حقوق زن را فرا میخوانیم تا با اعتراضات گسترده و قاطعانه خود امکان آزادی سایر زندانیان سیاسی را فراهم آورند. سازمان آزادی زن در یک کمپین بین المللی، اعتراض خود را به دستگیری فعالین حقوق زن ادامه می دهد

هانا عبدی به 5 سال زندان محکوم شد

سازمان آزادی زن
علیه آپارتاید جنسی
کنفرانس بین المللی

 

رویدادهای پیش رو
کنفرانس بین المللی

 

ستون ويژه

 

 
تازه ها

فعالین حقوق زن در بند باید آزاد شوند

گفتگو با وکیل هانا عبدی

دست نهادهای اسلامی از دانشگاه کوتاه!

احضار فعالین جنبش حقوق زن به دادگاه انقلاب
پروین اردلان به دو تا سه سال حبس تعلیقی محکوم شد

 

 
 
© www.azadizan.net All rights reserved
س