تظاهرات بين المللى عليه دادگاههاى اسلامى در کانادا
٩ سپتامبر ٢٠٠٥
کانادا

اطلاعيه شماره يک يک روز تاريخى در اروپا و کانادا در دفاع از حقوق زنان و ترقى خواهى

پنج شنبه ٨ سپتامبر، در ١١ شهر بزرگ اروپا و کانادا اجتماعات و تظاهراتهاى در اعتراض به شکل گيرى دادگاههاى اسلامى در کانادا برگزار شد. اين تظاهراتها که در مقابل پارلمان و مجالس ايالتى در کانادا، سفارتخانه ها و کنسل گريهاى آن در اروپا برپا شده بود با خواست "نه به دادگاههاى مذهبى" به عنوان صف ترقى خواهى و صف دفاع پرشور از حقوق زنان، جبهه بين المللى را در مبارزه با مذهب و بطور مشخص اسلام سياسى گشود و به اين اعتبار به عنوان يک روز تاريخى خود را به ثبت رسانده است.

اين تظاهراتها در سطح بين المللى توسط روزنامه ها و راديو و تلويزيونها وسيعا انعکاس پيدا کرد و با سازماندهندگان اين اجتماعات و فعالين کمپين بين المللى عليه دادگاههاى اسلامى از طرف دهها خبرگزارى مصاحبه شد. در اين اطلاعيه گزارشى از برگزارى تظاهرات در تورنتو و جلسه سخنرانى در کيچينر خواهد آمد و متعاقبا در اطلاعيه هاى بعدى از برگزارى تظاهراتها ديگر در شهرهاى مختلف گزارش خواهيم داد.تورنتو: با توجه به باران شديد صبحگاهى و اعلام اين که تمام روز بارندگى خواهد بود، اجتماع اعتراضى بزرگى از ساعت ١٢ ظهر مقابل مجلس ايالتى استان انتاريو برپا گرديد. ١٢ سخنران به نمايندگى از سازمانهاى مختلف در اين گردهمايى براى جمعيتى بيش از ٤٠٠ نفر سخنرانى کردند.

سخنرانان با تاکيد بر اينکه ايجاد دادگاههاى مذهبى و بخصوص اسلامى چه خطراتى را متوجه زنان و کودکان خواهد کرد دولت ايالتى را بخاطر مماشات با اسلام سياسى و ديگر دستجات مذهبى شديدا محکوم کردند. شرکت کنندگان در طول سخنرانيها با تشويق پر حرارت از سخنرانان و ابراز خشم نسبت به دولت به اين گردهمايى يک جلوه رزمنده اى دادند. در طول تظاهرات دهها نفر با مراجعه به ميز کمپين ضمن امضاى طومار اعلام کردند که خواهان همکارى نزديک هستند و در اين ميان بيش از ٣٥٠ نفر طومار بر عليه دادگاههاى مذهبى را امضا نمودند.

بيش از ٤٠ خبرگزارى در محل حاضر بود و با همه سخنرانان بطور مبسوط مصاحبه کردند. سخنرانان اين اجتماع اعتراضى، هما ارجمند مسئول کمپين، محمود احمدى سخنگوى فدراسيون، جون کالوود شخصيت معروف در جنبش زنان و نويسنده برجسته کانادايى، سلى آرمسترانگ ژورناليست سرشناس و فعال جنبش زنان، الکا انولا سخن گوى انجمن انساندوستى تورنتو، بورلى لافرانس سخنگوى زنان مدافع حقوق زنان افغان، سميرا محدين فعال جنبش زنان، عسام شکرى دبير سازمان دفاع از سکولاريسم و حقوق مدنى در عراق، خيال ابراهيم سخنگوى سازمان آزادى زن عراق، طارق فتاح سخنگويى کنگره مسلمانان کانادا، جاستن تروتير دبير انجمن سکولاريتسهاى دانشگاه تورنتو، آماندا ديئل از دبير "واى .دبليو. سى. اى" بودند.

پس از پايان تظاهرات، کنفرانس مطبوعاتى در داخل خود مجلس با شرکت هما ارجمند، جون کالود، سلى آرمسترانگ و الکا انولا برپا شد که همزمان تمام خبرنگاريها دنيا بدان دسترسى داشته و نمايندگان مجلس، کابينه دولت و خود شخص مگينتى نخست وزير انتاريو شاهد آن بودند.

عصر همان روز هما ارجمند در چهار پانل راديو و تلويزيونى، از جمله سى بى سى آلترناتيو، سى تى وى، سى کى ال ان و سى اچ تى وى شرکت کرد. در همين روز دادستان کل انتاريو مايکل برايانت و ساندرا پاپيتلو وزير تامين اجتماعى و زنان در يک اطلاعيه مطبوعاتى اعلام کردند "ما صداى اعتراض شما را بطور واضح و قوى شنيده ايم. ما به هيچ وجه اجازه نخواهيم داد که حقوق زنان توسط هيچ قانون و يا سازمانى زير پا گذاشته شود....."

خبر اين تظاهرات در تمام راديو و تلويزيونهاى محلى و سراسرى پخش شد و در روز جمعه در تمام روزنامه ها درج گرديد.

کيچينر: عصر روز ٨ سپتامبر جلسه سخنرانى توسط "کميته انتخاباتى حزب ليبرال در جنوب انتاريو" با مسئوليت هايدى اشميت برگزار شد که در آن بيش از ٨٠ نفر از منطقه واترلو و کيچينر شرکت کرده بودند. در اين جلسه مرتضى جبارى از فعالين حقوق کودک و کمپين عليه دادگاههاى اسلامى سخنران اصلى بود. او در اين سخنرانى به توضيح اهداف کمپين و ضديت مذهب و بطور مشخص اسلام با حقوق زنان پرداخت و بر اهميت جدايى مذهب از دين و دستگاه قضايى تاکيد گذاشت. در بخش پرسش و پاسخ هما ارجمند نيز در اين جلسه حضور به هم رساند و در کنار سخنران اصلى به سوالات حاضرين پاسخ داد. در پايان طومار کمپين وسيعا توسط شرکت کنندگان امضا شد.

کمپين بين المللى عليه دادگاههاى اسلامى در کانادا

٩ سپتامبر ٢٠٠٥