سازمان آزادى زن

«براى آزادى زن» برنامه اى است در نقد زن ستيزى و مردسالارى، و در دفاع از آزادى و برابرى زن و مرد. «براى آزادى زن» سنن، قوانين، نظرات، افکار و بينش مردسالار را به مصاف ميطلبد. براى آزادى زن از رهبران، فعالين و صاحب نظران جنبش آزادى زن براى شرکت در مصاحبه ها و ميزگردها دعوت ميکند. نظرات، پيشنهادات و سوالات خود را با ما درميان گذاريد.

 
آذر ماجدي : رئيس سازمان آزادي زن

Azar Majedi

azarmajedi@yahoo.com
آرشیو برنامه ویدئو بلوگ از آذر ماجدی

 
 

تجاوز و قتل یک دختر، تولد یک جنبش عظیم در هند
در یادبود شهلا جاهد و در محکومیت رژیم اسلامی
۳۰ خرداد ۶۰ آغاز یک نسل کشی
اعدام زندانیان سیاسی-آخرین تقلاهای رژیم اسلامی

زلزله زنانه یا انقلاب زنانه در ایران

موسوی و بیانیه عجز برای نجات جمهوری اسلامی
*****************************************************************2009
زنان علیه رژیم اسلامی- باید متشکل شد
رودرویی مردم با رژیم اسلامی در عاشورا
مردان محجبه- یک گام به پیش دو گام به پس
۱۶ آذر- خامنه ای بدونه، بزودی سرنگونه
استراتژی سبز اسلامی، ممانعت از سرنگونی- شمس الواعظی
۱۶آذر -و تاکتیک مرگ بر شاه کار ساواک است
عجز دو جناح رژیم اسلامی در ۱۳ آبان
شیرین عبادی٬ دفاع از اسلام مخالفت با سکولاریسم
سران و اهداف سبز اسلامی را بشناسید۲- مهاجرانی
محاکمه سهیلا قدیری یا رژیم اسلامی- کیفر خواست سهی
سران سبز اسلامی را بشناسید- سازگارا
پردہ بکارت چینی٬ فتوای اسلامی
اعدام بھنود٬ جنایت جمھوری اسلامی.
این برنامه در باره -یک انقلاب زنانھ در ایران٬ نقش و جایگاھ جنبش آزادی زن
اعتراضات دانشجویی و لزوم تشکل - شوراھا
این برنامه در باره -ارعاب دیگر کارساز نیست
این برنامه در باره -تجاوز بعنوان شکنجه!تجاوزبعنوان تابو
 
 
Email: azadizan@yahoo.com