تظاهرات روز 8 سپتامبر سازمان آزادی زن در استکهلم در اعتراض به احکام شریعه دادگاههای اسلامی در کانادا
08-Sep-2005